Bild: Kanozi arkitekter
Bild: Kanozi arkitekter

Målet: Inte bara nya bostäder

ANNONS
|

Mannen som har ansvar för att göra visionerna till verklighet pratar svenska med norsk brytning och kom in i projektet så sent att han inte kan alla turer med medborgardialoger och politiska trätor som försenat exploateringen. Men att det är något speciellt med Skeppsbron – det har varit svårt att missa.

– Det är många som har åsikter. Det är ju en plats man pratat om i 20 år. Det ger ett extra element av spänning. Man går inte under radarn, om man säger så.

Uppdraget från staden är tydligt. Skeppsbron ska bli en levande plats för alla göteborgare. En ny mötesplats som pulserar av liv.

ANNONS

– Det är vårt fokus – inte att bygga 450 lägenheter. Det gör vi också, men huvudsyftet är att skapa den nya mötesplatsen i staden. Allt vi gör när det gäller utformning av byggnader, kajstråk och parken syftar till det.

Rune Arnesen berättar att man gjort ett antal utredningar och flödesstudier för att försöka få ett grepp om hur folk kommer att röra sig i området. Nu börjar arbetet med att bestämma vad konceptet ska innehålla.

– Hur skapar man en ny mötesplats på en 300 meter lång och blåsig kaj? Ska det bli ett nytt restaurangdistrikt eller någonting annat? Vad är den röda tråden? Det är sådant vi jobbar med nu.

Det viktigaste redskapet i arbetet är bottenvåningarna i de hus som ska byggas. Till skillnad från i andra projekt ingår det här i överenskommelsen att byggherrarna lämnar tillbaka hela bottenvåningen till Älvstranden utveckling.

– Om vi hade släppt det till byggherrarna hade vi tappat kontrollen helt. På det här sättet kan vi skapa ett koncept för hela Skeppsbron, säger Rune Arnesen.

För några veckor sedan blev markanvisningen för den första etappen klar. Förutom två hela kvarter rör det sig om tre mindre hus närmare älven. Förhoppningen är att 100-200 lägenheter ska vara klara till jubileumsåret 2021, men innan de kan byggas ska ett stort underjordiskt garage bli klart. Och efter det ska kajen fyllas ut, så att Skeppsbron växer en bit ut i det som i dag är älv.

ANNONS

När det gäller bostäderna blir det i första hand marknadskrafterna som kommer att styra. Det mesta som byggs blir bostadsrätter och allt talar för att priserna kommer att bli höga.

– Så kommer det garanterat att bli. Utomhusytan gör vi för alla, men inte i boendet. Men det kan ju bli några fantastiska lägenheter i de här husen. Om man tycker om att bo på en offentlig plats, för det blir det ju – på fyra sidor om huset.

ANNONS