Alliansen är oroade över att andra byggherrar ska få mindre chans att bygga i Göteborg, nu när det rödgröna styret vill teckna samverkansavtal med AB Framtiden. Bilden är från ett Skanskas bygge vid Frölunda torg.
Alliansen är oroade över att andra byggherrar ska få mindre chans att bygga i Göteborg, nu när det rödgröna styret vill teckna samverkansavtal med AB Framtiden. Bilden är från ett Skanskas bygge vid Frölunda torg.

M oroade över Framtidens "gräddfil"

500 lägenheter mot att få komma fram snabbare med nya byggprojekt. De rödgrönas överenskommelse med AB Framtiden får Alliansen att se rött.

ANNONS
|

AB Framtiden har tagit ett stort ansvar för att ta fram bostäder till grupper som har svårt att hävda sig på den ordinarie bostadsmarknaden. Bland annat de nyanlända som kommer till Göteborg enligt bosättningslagen.

Men behovet är långt ifrån fyllt. Under 2017 ska staden till exempel ta emot ytterligare drygt 1300 nyanlända.

Får nya byggprojekt i gengäld

Därför har diskussioner under en tid pågått med AB Framtiden, om att släppa ytterligare 500 lägenheter under 2017. Som en motprestation skulle bostadsjätten få ett tätare samarbete med stadens tekniska förvaltningar – för att därigenom snabbare komma fram med nya byggprojekt.

I går var förslaget uppe i byggnadsnämnden, där det godkändes efter votering.

ANNONS

Axel Josefson (M) är emot avtalet, som han menar kommer att ge AB Framtiden "ett frikort" och begränsa möjligheten för andra aktörer att få bygga i Göteborg.

– Vi tycker att det är en viktig princip att alla har lika stor möjlighet att bygga i staden, säger han.

Ser inget konstigt

Byggnadsnämndens ordförande Ulf Kamne (MP) försvarar avtalet. Han konstaterar att Framtiden hittills släppt 350 lägenheter till socialt utsatta. Och säger att det är inte är konstigt att de behöver få någonting tillbaka, om de nu ska släppa ytterligare 500.

– För att det ska vara rimligt behöver de öka sin byggtakt, så att de också kan fortsätta lämna bostäder till den ordinarie kön, säger han.

Det är inte bara Moderaterna som har invändningar mot avtalet. Ann Catrine Fogelgren (L) tycker att underlaget innehåller alldeles för många frågetecken.

– Det är svårt att tyda hur detta påverkar den övriga verksamheten på stadsbyggnadskontoret. Behöver man tillföra resurser? Eller kommer man bli tvungen att prioritera bort andra saker? säger hon.

Hon frågar sig också vad det skickar ut för signaler till marknaden, "nu när vi vill att fler aktörer ska komma hit och bygga".

– Jag tycker att det sänder ut helt rätt signaler: nämligen att om man är beredd att ta ett större socialt ansvar för Göteborgs befolkning, så kan man få stöttning från stadens nämnder. Om de privata aktörerna hör av sig så hjälper vi gärna dem, säger Johan Zandin (V).

ANNONS

Ulf Kamne håller med.

– Det finns inget i det här beslutet som exkluderar privata aktörer. Om de vill bidra tittar vi på det också.

Avtalet har också behandlats av fastighetsnämnden. Även där krävdes votering för att det skulle gå igenom. Trafiknämnden har ännu inte hunnit behandla frågan.

ANNONS