Linbanans sträckning inklusive fem alternativa stationslägen på Lindholmen, Observera att priset nu beräknas bli max 1,1 miljarder kronor.
Linbanans sträckning inklusive fem alternativa stationslägen på Lindholmen, Observera att priset nu beräknas bli max 1,1 miljarder kronor.

"Linbanan är inte bara en jubileumsgrej"

Politikerna sa ja till att planera för att linbanan över älven verkligen ska byggas

ANNONS
|

Politikerna i trafiknämnden har nu gett klartecken till att fortsätta planera för att den föreslagna linbanan från Järntorget över älven till Lindholmen och vidare till Lundby och Wieselgrensplatsen verkligen ska byggas. Målet är att linbanan ska stå färdig i tid till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Är det inte vanskligt att något som kostar över en miljard kan ses som ett dyrt jubileumsprojekt?

– Det allra viktigaste är att visa att linbanan har en verkligt viktig funktion, som en del av vår kollektivtrafik och inte bara är en jubileumsgrej eller tursitgrej, svarar kommunalrådet Johan Nyhus (S) som är ordförande i trafiknämnden.

– Och om det kommer en gondol var 45:e sekund, om banan kan transportera flera tusen personer varje timme, i varje riktning, och om vi kan knyta ihop den med den övriga kollektivtrafiken vid så många stationer som möjligt, då blir den viktig för många, säger Johan Nyhus.

ANNONS

Han påpekar att idén om linbanan först fördes fram via Göteborgsområdets turist- och marknadsföringsbolag Göteborg &Co och då som ett jubileumsprojekt.

– Men när trafiknämnden sedan tog över idén för några år sedan, då gjorde vi om detta till ett kollektivtrafikprojekt, säger Johan Nyhus.

Han skulle gärna se att linbanan, som alltså förbinder den södra älvstranden med den norra och centrala Hisingen, kunde vara igång tidigare än till 400-årsjubiléet om fem är..

– Går den att få färdig redan före 2021så tycker jag att vi ska gasa på, för den behövs när vi ska byta ut Göta älvbron mot den nya Hisingsbron. När spårvagnsspår läggs om från gamla till nya bron behövs andra sätt att ta sig över älven" säger S-kommunalrådet.

När räknar du med att den nya Hisingsbron är färdig då?

– Det vet vi inte ännu. Den har ju varit överklagad men till hösten räknar vi med att tidplanen ska klarna.

Johan Nyhus bekräftar det som GP tidigare har skrivit, att Göteborg har lyckatsfå in linbanan i diskussionerna med staten i Sverigeförhandlingen om ny infrastruktur som staten kan tänka sig att vara med ochdelbetala.

– Från början ville statens förhandlare bara diskutera spårväg för Göteborgs del men nu har vi öppnat dörren för linbana och annan kollektivtrafik också, säger Johan Nyhus.

ANNONS

Läs också: Nu börjar beslut om linbanan att brådska

ANNONS