Ledande Göteborgspolitiker: Detta borde göras åt Heden

2017 begravde politikerna planerna på att bebygga Heden efter en folkstorm. Sedan dess har ingen tagit i frågan. I dag finns en bred enighet om vad som bör göras med Heden – frågan är snarare när.
– Vi behöver befolka centrum i en högre utsträckning annars riskerar det bli en spökstad på kvällen, säger Emmyly Bönfors (C).