"Låt mig leva": Skarp kritik när träd ska fällas

Kommunen vill fälla 60 träd i Gathenhielmska kulturreservatet. Nu växer protesterna mot projektet. – Vi tycker det är helt vansinnigt, säger Barbara Lindell, ordförande i nätverket Trädplan Göteborg.

ANNONS
|

Nu i höst var planen att park- och naturförvaltningen tillsammans med Higab skulle sätta igång med upprustningen av den historiska parken. Men efter högljudda protester dröjer nu beslutet från Stadsbyggnadskontoret.

Enligt Trädplan Göteborg är de flesta av de 60 träd man vill fälla helt friska. Det rör sig bland annat om stora popplar, almar och lönnar som stått i Gathenhielmska reservatet i mer än hundra år. Helen Svenstam är landskapsarkitekt hos park- och naturförvaltningen och projektledare för förslaget.

– Vår plan är att rusta upp parken och återskapa den stora trädgård som funnits där. För att kunna göra det behöver vi ta bort träden, säger hon.

ANNONS

Flytta på sociala problem

Barbara Lindell på Trädplan Göteborg menar att parken behöver fräschas upp, men att det går att göra utan att fälla träden. Enligt henne handlar det om att Göteborg stad vill flytta på sociala problem.

– Problemet är att man inte skött om parken alls. Man tar inte bort en gammal frisk alm bara för att det sitter en a-lagare på en bänk bredvid. Park- och naturförvaltningen tror att man kan ta bort 60 träd och på så sätt bli av med människor som står utanför samhället. Men det funkar inte så. Det krävs sociala insatser för det, säger hon.

Helen Svenstam på park och natur är medveten om kritiken.

– Jag tycker det är jättebra att allmänheten reagerar. Men en del träd måste helt enkelt tas ned, de står liksom i vägen för upprustningen, säger hon och fortsätter:

– Hela området har en potential som vi vill lyfta, göra mer attraktivt och tillgängligt. Vi har fått kommenterar från folk som menar att det är mörkt, dystert och otryggt i dag.

Återskapa 1800-talsträdgården

Enligt projektplanen på Higabs hemsida tas träden och buskarna ned för att göra området tryggare och trevligare. Man vill dessutom återskapa den ursprungliga 1800-talsträdgården. Men man har inte gjort några undersökningar om vad som kommer hända med miljön om träden tas bort.

ANNONS

– Det är bara dumheter. Man vill göra en 1800-talspark genom att ta bort 1800-talsträd. Det här blir en allvarlig skada på naturen som rubbar hela ekobalansen. Vi behöver träden. Utan dem kan vi räkna med 30 procent mer luftföroreningar i det här området, säger Barbara Lindell.

Hos Trädplan Göteborg hoppas man nu på medborgardialog och att pengarna i stället kan användas till att göra området vackert. Man vill se bättre belysning, offentliga toaletter, planteringar, en uteservering och ett ökat regelbundet underhåll av parken. Men träden ska få leva vidare.

"Följer inte sina egna riktlinjer"

Barbara Lindell är kritisk till Göteborg stads miljötänk.

– Jag förstår inte vad den här stan sysslar med, som inte följer sina egna riktlinjer. Det verkar inte finnas någon kunskap om trädens värde och miljöpåverkan hos park- och naturförvaltningen. Hur ska vi klara av det vi åtagit oss för att vara en klimatsmart stad, undrar hon.

Fler kritiserade fällningar

I mars 2010 avverkades de stora popplarna framför posthuset på Drottningtorget. Träden stod i vägen när posthuset skulle göras om till hotell.

2012 fällde park- och naturförvaltningen ett antal stora och friska björkar på Vegagatan, som ersattes med robinior. Många av de nya träden dog efter ett knappt halvår.

Hösten 2012 avverkas den långa allén på Älvsborgsgatan. Anledningen var hotet från almsjukan – men park och natur valde även att fälla fullt friska lindar.

I oktober 2012 fälldes tre lindar i Vasagatans allé. Fällningen var olaglig då man glömt söka dispens. 2014 avverkades ytterligare 14 lindar i allén. Enligt oberoende undersökningar med tomografi var samtliga träd friska.

Ett stort antal träd kommer påverkas av byggandet av Västlänkens station i Haga. 30-50 träd kommer att avverkas och ett 70-tal kommer bevaras genom flytt. Västlänkens totala budget för att skydda, flytta och ersätta träd som påverkas av bygget är 75 miljoner kronor.

Källa: Trädplan Göteborg, Trafikverket

ANNONS