Larm om byggkris får tuff kritik

ANNONS
|

Under de kommande två decennierna beräknas Göteborgsregionen växa med omkring en kvarts miljon invånare. Samtidigt råder det redan i dag stor brist på både bostäder och kontorslokaler. Något som riskerar att minska regionens attraktionskraft, enligt Gunilla Grahn-Hinnfors som är ansvarig för stadsutvecklingsfrågor på Västsvenska Handelskammaren.

– Vi hör från byggaktörerna att det är många som tycker att det går för långsamt i Göteborg och att det är ovanligt krångligt. Vi vill se svart på vitt om det stämmer och även ta fram förslag på hur man kan göra för att effektivisera, säger hon apropå att de har gett konsultföretaget WSP i uppdrag att granska kommunens detaljplansarbete och markpolitik.

ANNONS

Det mest anmärkningsvärda i den rapport som nu är klar är att Göteborgs stads kostnader för att få fram en bostad i detaljplan är nästan dubbelt så dyr jämfört med både Stockholm och Malmö – 28 000 kronor kontra 17 000 och 15 000 kronor.

– Jag tror att det delvis beror på att Göteborg är inne i en lite annan fas än de andra vad gäller byggande. Göteborg har inte riktigt kommit loss, säger Gunilla Grahn-Hinnfors.

"Undermålig uträkning"

Byggnadsnämndens ordförande Emmali Jansson (MP) välkomnar en diskussion om effektiviteten i detaljplaneringen, men säger att de siffror som WSP och handelskammaren stödjer sig på är undermåligt uträknade.

– De har räknat in kostnaderna för all planverksamhet i kommunen under den här tidsperioden mellan 2013 och 2016 och slagit ut vad det kostar att planlägga bostäder. I Göteborg har vi haft väldigt stora infrastrukturplaner såsom Västlänken och Hisingsbron som de har slagit med i beräkningarna per bostad, säger hon.

Hon säger också att de övriga storstadsregionernas jätteprojekt såsom Citybanan i Stockholm och Citytunneln i Malmö planlades långt innan den period som är medräknad.

– Det finns också massor av detaljplaner som har pågått 2015 och 2016 men antas nu under 2017 och 2018. Därför ligger kostnaderna med, men resultatet ligger utanför. Om vi tittar på tidsperioden januari till maj i år är däremot Göteborg bäst med 11 000 kronor för att få fram en bostad i detaljplan, säger Emmali Jansson.

ANNONS

BoStad2021 en förebild

Axel Josefsson (M), som är ledamot i byggnadsnämnden, anser däremot att rapporten är bra och beskriver det som en väckarklocka för det rödgröna styret.

– Den visar faktiskt på att vi har bekymmer. Vi kan inte sticka huvudet i sanden här. Vi behöver se över alla möjligheter till att effektivisera planprocessen. De förslag som de har tagits fram är sådana som vi själva har lagt fram till stor utsträckning, säger han och berättar att de utvärdera rapportens slutsatser ytterligare.

Handelskammaren efterlyser bland annat en mer långsiktig planering och gemensamma mål mellan kommunens olika förvaltningar och nämnder. Vidare föreslår de att förkorta samrådstiden. De nämner bland annat projektet BoStad2021 som ett positivt exempel. Där är målet att 7 000 nya bostäder ska färdigställas till och med 2021 – utöver det ordinarie byggandet.

– Där har man framförallt ett slutmål och ett datum. Så har det inte varit annars. Det är oftast flytande tider som gör det svårt för mindre byggare att komma i fråga. Och i slutändan blir det dyrare för den som ska köpa eller hyra bostad eller kontor, säger Gunilla Grahn-Hinnfors.

FAKTA: Byggnation storstadsregionerna

Stadsbyggnadskontorens kostnader per bostad i detaljplan 2013-2016:

  1. Göteborg: 28 000 kronor
  2. Stockholm: 17 000 kronor
  3. Malmö: 15 000 kronor

Andel planer som överklagas till Länsstyrelsen 2013-2016:

  1. Göteborg: 43 procent
  2. Stockholm: 39 procent
  3. Malmö: 14 procent

Källa: WSP

ANNONS