Lärare varnar: Nedskärningarna i skolan kommer att straffa sig

Det kokar bland Göteborgs grundskolelärare. Skolorna fortsätter att visa stora underskott och många lärare kommer att tvingas sluta även nästa år. Gärdsmosseskolan och Vättleskolan i Nordost är två av skolorna som drabbas.
– Föräldrarna vet inte vad som väntar deras barn, säger läraren Lisa Lykou.