Bild: Serneke
Bild: Serneke

Länsstyrelsen trycker på paus för Karlatornet

Nu ska Länsstyrelsen pröva den antagna detaljplanen för bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen på Hisingen. ”Vi behöver ha in underlag som säkerställer att platsen är lämplig” skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

ANNONS
|

Den 15:e juni i år beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen för bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen i stadsdelen Lindholmen på Hisingen där det omtalade Karlatornet är planerat att byggas.

Nu provar Länsstyrelsen kommunens beslut, eftersom Länsstyrelsen tycker att planen måste förtydligas för att den ska kunna accepteras.

– Marken ska vara lämplig för det som detaljplanen medger, och vi befarar att bygget kan skada människors hälsa och säkerhet, säger Christina Gustafsson på Länsstyrelsen i Västra Götaland till SVT Nyheter Väst.

Länsstyrelsen begär därför nu in underlag som säkerställer att platsen är lämplig för bland annat bostäder, förskolor, kontor, affärer och hotell, skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

ANNONS

Flera punkter kvar att utreda

I pressmeddelandet skriver även Länsstyrelsen att Karlavagnsplatsen kommer att resultera i mycket trafik som i sin tur kommer att påverka den närliggande Lundbyleden.Enligt Länsstyrelsen är det inte utrett hur den tillkommande trafiken kommer att påverka framkomligheten, trafiksäkerheten och tunnelsäkerheten. De menar även att inga åtgärder är identifierade eller säkerställda.

– Länsstyrelsen kan upphäva planen, men syftet i det här fallet är att processen tillfälligt ska stanna av tills tillräckligt underlag finns, säger Christina Gustafsson till SVT Nyheter Väst.

Birgitta Lööf är planchef i Göteborgs stad och ansvarig för frågan. Hon säger till SVT Nyheter Väst att dokumentationen kommer att färdigställas till augusti.

– Vi har en löpande dialog med länsstyrelsen om vad de vill ha och utredningarna är på gång. Det här innebär att processen försenas med två månader, säger hon till SVT Nyheter Väst.

Tiden för överklaganden går ut om en vecka.

ANNONS