Lång väntan på lägenhet trots förtur

ANNONS
|

Alla ansökningar om förtur till hyreslägenhet Göteborg ska gå via socialtjänsten eller sjukvården, som efter bedömning av den sökande skickar remiss till Fastighetskontoret.

– Vi får in runt 500 remisser per år, och cirka 70 procent av dem godkänns. Av alla som söker förtur är ungefär 20 procent personer utsatta för våld eller hot, men den siffran innefattar alla – både män och kvinnor, säger Erik Gedeck, chef för bostadsenheten på Fastighetskontoret.

För att Fastighetskontoret ska bedöma att någon har rätt till förtur krävs att personen har medicinska eller sociala skäl, är folkbokförd i Göteborg, klarar att bo i och sköta en hyreslägenhet, kan betala hyran och inte stör grannarna. Enligt Erik Gedeck arbetar man för att korta väntetiderna, men situationen på bostadsmarknaden saktar ner processen.

ANNONS

– Snittiden från att vi får remiss till att hushållet erbjuds lägenhet är tre månader, sedan kan det dröja ytterligare innan inflyttning. Vi jobbar så fort vi kan, och bedömningarna går i dag ganska snabbt. Men sen ska det in lägenheter från bostadsbolagen också. Det är en trång sektor med låg omsättning och antalet lediga bostäder minskar, särskilt större lägenheter.

Dario Espiga (S) är ordförande i sociala resursnämnden. Han säger att man inom kommunen tar frågan på största allvar, men att han inte fått några signaler om att det skulle råda platsbrist på kvinnojourerna. Samtidigt är han medveten om att utslussningen till permanenta bostäder tar tid.

– Det är min uppfattning att kvinnor i akuta situationer som utsatts för hot eller våld ska prioriteras hos Fastighetskontoret, att de ska ha en gräddfil. Det är viktigt. Men det stora problemet – bristen på lägenheter – är något som bara kan lösas på lång sikt.

Men vad ska ni göra för att hjälpa kvinnojourerna?

– Vi får kalla till sammanträden i januari och ställa frågan om platsbrist igen. Jag har inte fått indikationer på att det är så, och utan indikationer blir det ju inga åtgärder.

ANNONS

I Partille skickar socialtjänsten sina remisser direkt till det kommunala bostadsbolaget, Partillebo. Från bolagets sida gör man ingen skillnad på de utsatta kvinnorna och andra som ingår i förturskvoten.

– Det finns hur många utsatta grupper som helst som behöver hjälp att få bostad. Vi sätter oss inte i mitten och väljer ut, utan överlämnar bedömning och prioritering till socialen. Vi litar på att de samlar ihop de problemområden som finns och gör ordentliga behovsutredningar, säger Pär Linder, vd för Partillebo.

Bostadsbristen är i dag ett välkänt faktum. De kommunala bolagen har ett visst socialt ansvar som av allt att döma blir svårare och svårare att upprätthålla.

– Vi bygger så mycket vi kan i Partille, men visst är det tufft i dag. Antalet sökande ökar. Jag får flera samtal i veckan från desperata personer som behöver bostad. Det är så samhället har blivit, säger Pär Linder.

Är du utsatt för våld eller hot?

Ring:

ANNONS

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Terrafem, för kvinnor med utländsk härkomst 020-52 10 10

Rfsl:s brottsofferjour för hbt-personer 020-34 13 16

Brottsofferjouren: 0200-21 20 19

Samtalen syns inte på telefonräkningen.

Besök:

www.roks.se

www.kvinnojour.se

ANNONS