Kyrkogården i Kviberg växer med tre fotbollsplaner

Kvibergs kyrkogård kommer expandera med en yta motsvarande cirka tre fotbollsplaner. En del avsätts till muslimska begravningsplatser och det byggs också en muslimsk ceremoniplats.
– Det är en ganska stor expansion vi gör, säger enhetschef Joel Nadolski.