Görs ingen skillnad. Bengt Andersson, fiskare på Hönö, visar upp de krokar de handlar om. Den större används för att fiska gråsej och torsk, den mindre för makrill. Bifångsten av makrill på den större kroken är försumbar, enligt fiskarna. "Kanske att man får en makrill varannan säsong. Mer är det inte", säger Hans Hamrén, från Skärhamn.
Görs ingen skillnad. Bengt Andersson, fiskare på Hönö, visar upp de krokar de handlar om. Den större används för att fiska gråsej och torsk, den mindre för makrill. Bifångsten av makrill på den större kroken är försumbar, enligt fiskarna. "Kanske att man får en makrill varannan säsong. Mer är det inte", säger Hans Hamrén, från Skärhamn.

Krokförbud ses som enda lösningen

ANNONS
|

Fiskarna på Hönö menar att det krokförbud som Havs- och vattenmyndigheten infört, på grund av att kustkvoten för makrill är uppfiskad, även slår mot höstens fiske av torsk och gråsej. Jarl Engquist, handläggare på myndighetens uppföljningsenhet, har förståelse för fiskarnas situation men menar att det i nuläget inte finns någon annan åtgärd att ta till.

– Jag är ingen fiskeexpert på det rent praktiska planet men jag kan ju tänka mig att det är precis som det är med maskstorlekar, att det finns krokstorlekar som man använder för olika fiskar. Det är inte uteslutet på något sätt att man skulle kunna reglera på det sättet framöver. Men tyvärr är det ingen möjlighet som vi har i dag, säger han.

ANNONS

För att den typen av regeländring ska vara möjlig måste frågan utredas noggrant och fullständigt för att veta hur stora eventuella bifångster kommer att vara, menar Jarl Engquist.

– Man måste undersöka vilka krokstorlekar det hade varit aktuellt att dela in i och vilka arter man får med en viss krokstorlek. Jag kan inte redogöra exakt för hur gången ska vara men om jag spånar fritt så dömer jag inte ut en sådan ändring som helt osannolik. Men det kräver lite arbete för att komma dit.

Makrillens vandringar är säsongsbundna. Under vintern vandrar den ut i Nordsjön och Atlanten. Under sommarhalvåret tar den sig in i Skagerrak och Kattegatt för att leka. Jarl Engquist öppnar för att förbudet för fiske med krokredskap, som gäller året ut, kan komma att omprövas när merparten av makrillen gett sig av ut till havs igen.

– Under hösten så är det ju naturligt att makrillen försvinner. Är det så att vi kan göra en annan bedömning lite längre fram på hösten där vi känner att risken att fånga stora mängder makrill är betydligt mindre så finns det anledning att se om vi kan häva den eller göra lättnader i den här föreskriften då.

Situationen som fiskarna på Hönö vittnar om har uppstått på grund av nya regler. 2015 infördes landningsskyldighet, vilket innebär att all fisk som fångas måste tas iland. Förra året valde Havs- och vattenmyndigheten att inte förbjuda fisket vilket innebar att makrillkvoten överskreds med runt 100 ton. I år har myndigheten därför valt att vara mer restriktiv.

ANNONS

– Tidigare har vi kunnat skriva en föreskrift om att makrill inte får tas iland men på grund av landningsskyldigheten så går det inte längre och då är det redskapen för fisket som vi får reglera.

ANNONS