Kraftens hus erbjuder stöd till cancerpatienter i Göteborg

I slutet av januari invigdes Kraftens hus i Göteborg. Här kan cancerpatienter och anhöriga mötas och få ett socialt stöd sjukvården inte erbjuder.
– Det fyller verkligen en bit som har fattats, säger medlemmen Annika Olsson.