Olycklig allians. Helene Odenjung (L), Elisabet Lann (KD), Emmyly Bönfors (C) och Axel Josefson (M) fick sin budget underkänd av kommunstyrelsen.
Olycklig allians. Helene Odenjung (L), Elisabet Lann (KD), Emmyly Bönfors (C) och Axel Josefson (M) fick sin budget underkänd av kommunstyrelsen. Bild: Robin Aron

Kommunstyrelsen slår fast att budgeten är olaglig

Stadens budget för 2020 är olaglig. Det slår kommunstyrelsen fast. Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) ser beslutet som sabotage från Vänsterpartiets sida.

ANNONS

I november fattade kommunfullmäktige beslut om att alliansens budget ska styra staden 2020. Några dagar efter beslutet lämnade Roger Höög, som sitter i AB Framtidens styrelse för Vänsterpartiet, och Johan Svensson, politisk sekreterare för Vänsterpartiet i kommunstyrelsen i ett överklagande till kammarrätten.

Fel sätt att använda pengarna

Orsaken är att det i budgeten finns ett uppdrag till AB Framtiden om att tillsammans med styrelser och i samverkan med regionen "införa trygghetsvakter och värdar i kollektivtrafiken och på hållplatser". Detta är helt fel sätt att använda hyresgästernas pengar, menar Roger Höög och Johan Svensson.

Under onsdagen fattade kommunstyrelsen beslut om hur man ska formulera stadens yttrande till förvaltningsrätten. Något förvånande landade man i beslutet att underkänna kommunens budget, efter det att Socialdemokraterna anslutit sig till V och MP:s yrkande.

ANNONS

– Man använder hyresgästernas pengar för att sköta regionens uppgifter. Vi delar de överklagandes uppfattning att det inte är korrekt och föreslog att man skulle skicka in ett yttrande där vi håller med om att budgeten är olaglig. Det fick vi igenom, säger Daniel Bernmar (V), kommunalråd.

Inte orolig för prövningen

I det yttrande som kommunen nu kommer att skicka in till förvaltningsrätten skriver man att "beslutet tillkommit i strid med gällande rätt då det förutsätter en värdeöverföring från hyresgästkollektivet till regionens taxe- och skattekollektiv".

Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) är allt annat än nöjd med den vändning frågan tog på kommunstyrelsen.

– Jag tycker att det är väldigt olyckligt när man blandar ihop politiken och juridiken. Det Vänsterpartiet nu gör är att man saboterar den här processen.

Han konstaterar att stadsledningskontoret utrett frågan och kommit fram till att budgeten är laglig, vilket också framgår av det förslag till yttrande som tjänstemännen tagit fram.

Så du är inte orolig för den juridiska prövningen?

– Nej, som jag ser det finns det inget skäl för det.

ANNONS