Kommunen ska rensa bort gubbigt språk

Jungfrulig mark, byggherre och elvamannaplan. I byggsammanhang används många ålderdomliga ord som knappast osar jämställdhet. Men nu ska det bli ändring på det.

ANNONS
|

Anställda i Göteborgs kommun ska börja använda ett mer könsneutralt språk. Inspirationen kommer från Stockholms stad, något som Göteborg direkt var först med att berätta om.

Stadsbyggnadskontoret i huvudstaden har tagit fram en lista på ord som de anställda bör undvika. På listan finns till exempel uttryck som byggherre, elvamannaplan, och jungfrulig mark. I stället uppmanas de anställda att använda ord som byggaktör, elvaspelsplan och obebyggd mark.

Göteborgs arbete med att rensa bort gubbiga uttryck från språket är ännu i sin linda, men frågan har lyfts.

–Vi tycker att det arbete som har gjorts i Stockholm är väldigt sympatisktoch troligtvis kommer vi att göra ungefär likadant. Det finns säkert ord som kan adderas tilllistan, sägerMonica Daxler, chef på stadsbyggnadskontorets lantmäteriavdelning.

ANNONS

Hur ska arbetet gå till?

– Vi kommer inte att använda hårdhandskar och tror heller inte att det är nödvändigt. Genom dialog ska vifasa ut orden och rekommendera alla att använda andra alternativ. Det är viktigt, ord betyder väldigt mycket. Så som man pratar tänker man. Som du hör använder jag hela tiden uttrycket "man", det är svårt att undvika.

Ordet tjänsteman har enligt Monica Daxler redan bytts ut mot det mer könsneutrala ordet tjänsteperson.

– Det blir svårare med ord som byggherre som är en juridisk term. Ordet ärsökbart och används ofta i lagtext, men helst vill vi inte använda ett så gammaldags och manligt ord.

Hur har responsen varit bland de anställda?

–De flesta håller med om att detta är förlegade ord. Nu var det dags att någon tog tag i det här. Vi vill julåta som civiliserade människor och uttrycka oss på ett jämlikt sätt.

ANNONS