Kommunanställda larmar: Så kan smittan spridas bland de äldre

Hela Sverige är förbryllat: hur kunde viruset ta sig in på våra äldreboenden, till de riskgrupper som till varje pris skulle skyddas? GP har pratat med kommunanställda som träffar hundratals åldringar – utan vare sig skyddsutrustning eller särskilda restriktioner.
– Det är så dålig smittskyddsreglering att det inte är klokt. Man känner sig lite som Liemannen, säger en av dem.