Kartläggning: Här bor de nyanlända i Göteborg

Att minska segregationen är ett av Göteborg kommuns viktigaste mål. Men av de nyanlända som flyttat till Göteborg under året bor runt 40 procent i Angered och Östra Göteborg.