Kamelskandalen blev symbolen för svenskt slöseri

En kamelfarm i Angered skulle skapa jobb för arbetslösa somalier. Projektet vimlade av värdeladdade ord: invandring, integration, kameler, förort, skattepengar, bidrag… en perfekt storm av orsaker att bli upprörd.
Ett drygt decennium senare har tre personer dömts för brott och inblandade politiker vill helst slippa uttala sig – och ordet ”kamelfarm” har blivit synonymt med ”slöseri med skattepengar”.
Men var idén så tokig egentligen?