Juristen: "Kraven för uppehållstillstånd sänks något litet"

ANNONS
|

Enligt advokat Tomas Fridh är det inte förvånande att Migrationsverkets bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan skärptes. Migrationsverket har varit mer positiv till säkerheten i landet än vad de flesta internationella organisationer och initierade kännare varit och fått en hel del kritik för det.

GP har bett Tomas Fridh reda ut vad som gäller juridiskt för utvisningarna av de unga afghanerna.

Hur tolkar du Migrationsverkets bedömning?

– Det kan ses som en generell skärpning av säkerhetsläget i landet rakt över, det vill säga kraven för att få uppehållstillstånd sänks något litet. Folkgruppen hazaras pekas ut som en utsatt grupp. Liksom barnfamiljer som inte kan återvända till den ort de bott på innan flykten, även om manliga överhuvuden finns med. För hazaras är det tveksamt vilken effekt det kommer få i de enskilda fallen.

ANNONS

När måste den som ska utvisas informeras, med tanke på möjligheten att anmäla verkställighetshinder?

– Migrationsverket har ingen egentlig skyldighet att informera asylsökande om nya rättsliga ställningstagande. Det är bara vid väldigt tydliga nya ställningstaganden som skulle innebära absoluta hinder mot utvisningen de måste informera. Möjligen skulle det här kunna gälla barnfamiljer med manligt överhuvud som inte anses kunna återvända.

Ett avslag om verkställighetshinder kan överklagas till förvaltningsrätten. Vad gäller här?

– Migrationsverket måste pröva en anmälan om verkställighetshinder på grund av skyddsbehov innan de verkställer en utvisning. Som jag förstod det, så stoppades en av de planerade utvisningarna till Afghanistan på grund av att verket inte hunnit pröva en sådan anmälan. Men det finns ingen skyldighet att ge den utvisningshotade någon viss tid på sig att överklaga beslutet.

Det talas om att prövningarna avgjordes inom ett par timmar? Är det rimligt? Alla ska väl bedömas individuellt?

– Alla anmälningar av verkställighetshinder skall prövas individuellt, men det är svårt säga hur lång tid en seriös prövning skall ta. Om det inte anförs några nya skäl i anmälan, eller om de skäl som anförs är utan betydelse för bedömningen kan denna säkerligen göras på någon timme. Är anmälan omfattande med nya skäl kan prövningen behöva ta veckor eller månader.

ANNONS
ANNONS