Julia fick hälsoångest efter månader med postcovid

Sjuksköterskan Julia Sundström, 29, fick postcovid i början av pandemin och kämpade i månader mot feber, hjärndimma och en överjordisk trötthet.
I dag är hon fysiskt återställd – men har blivit så rädd för smitta att hon behöver psykologhjälp.
En ny studie är i startgroparna på Göteborgs universitet. Målet är att öka kunskapen om hälsoångest, bland annat kopplat till postcovid.