Judar i Göteborg uppmanas ”gömma sin identitet”

Efter Hamas attacker mot Israel, som har besvarats med omfattande bombanfall mot Gaza, manar nu Judiska församlingen i Göteborg sina medlemmar att ”vidta stor försiktighet i det allmänna rummet”.
– Vi vet att hotbilden kommer att öka dag för dag, säger vice ordföranden John Bratel.