Axel Josefson, Moderaternas gruppledare i Göteborg, kräver att de kommunala bolagen försöker öka lönsamheten.
Axel Josefson, Moderaternas gruppledare i Göteborg, kräver att de kommunala bolagen försöker öka lönsamheten. Bild: Anna Edlund

Josefson (M) vill tvinga bolagen att prestera bättre

Axel Josefson (M) vill sätta press på de kommunala bolagen att öka vinsten, efter signaler om att de inte kommer att klara av att leverera den utdelning på 315 miljoner kronor som politikerna beslutat om.
– Vi måste få fram de resultat som vi som ägare kan förvänta oss, säger han.

ANNONS
|

Göteborgs stad har en stor flora av kommunala bolag, som varje år förväntas ge utdelning. Pengarna går in i kommunens kassa och bidrar till att finansiera skolor och andra verksamheter.

Utdelningen för 2023 är fastställd till 315 miljoner kronor. Men redan i april kom signaler om att det kunde bli tufft att klara kravet. Oppositionspartierna M, D, L och KD ville vidta åtgärder, det rödgröna styret röstade ned förslaget.

Klarar inte kraven

Inget har blivit bättre sedan dess och Moderaternas gruppledare Axel Josefson berättar att man under det senaste mötet i moderbolaget Stadshus AB:s styrelse fick ”svart på vitt” att bolagen inte klarar utdelningskravet.

ANNONS

Därför vill oppositionspartierna nu kalla till ett extra styrelsemöte för att ge Stadshus AB i uppdrag att föreslå åtgärder för att öka lönsamheten.

– Vi ser det som en sista chans att komma tillrätta med saken, säger Axel Josefson.

Han säger att man aldrig accepterat om nämnderna misslyckades med att klara de ekonomiska målen på motsvarande sätt.

– För nämnderna finns det krav att de ska presentera åtgärder inom 30 dagar, men när det gäller bolagen så får de ett frikort i den här svåra ekonomiska situationen. Det är inte rimligt. Bolagen behöver också göra ett arbete för att säkra resultatet.

Mål utifrån branschgenomsnitt

Ni vill sätta press på bolagen?

– Ja, precis – så att vi får fram de resultat som vi som ägare kan förvänta oss. Vi har satt målen på bolagen utifrån ett branschgenomsnitt, så det är inte orimligt.

Om bolagen misslyckas med att leva upp till kraven finns bara två möjligheter: att låna motsvarande belopp – något som kommer att påverka möjligheterna att investera i den takt man tänkt sig – eller att spara 315 miljoner kronor i andra verksamheter.

Kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) tycker att oppositionens utspel är märkligt.

– De ville ju sälja av de vinstbringande bolagen under förra mandatperioden. Om vi inte hade stoppat det hade de inte haft några bolag att plocka utdelning ur alls.

ANNONS

Men vad tycker du om det de säger i sak: att bolagen inte når upp till branschsnittet och att de borde kunna prestera bättre?

– Vi följer förstås hela tiden hur de presterar och jag har inte någon bild av att våra bolag missköter sig.

Det är inte bara när det gäller de kommunala bolagen som Axel Josefson är kritisk till hur det rödgröna styret sköter den ekonomiska styrningen. Han tycker också att det krav Jonas Attenius (S) framförde under onsdagen – inflationssäkrade statliga medel till skolan – är oansvarigt.

Han säger att regeringen jobbar hårt med att bekämpa inflationen och att alla svenska hushåll tvingas anpassa sin ekonomi.

– Att i det läget kräva ett frikort till kommunsektorn att leva på som vanligt, det kommer inte att bli bra. Alla vill bli kompenserade för ökade kostnader, men om man ska få ned inflationen så kan man inte inflationssäkra allting – utan då handlar det om att prioritera, säger Axel Josefson.

Så när Jonas Attenius vill ha mer pengar från staten så är han snett ute?

– Ja, helt klart. Han gör inte jobbet själv utan försöker ta en springnota och låta någon annan betala den. Antingen staten eller göteborgarna, genom höjd skatt. Det är inte en ansvarsfull politik.

ANNONS

LÄS MER:Kris hotar i skolan – nu vädjar Attenius om hjälp

LÄS MER:Kommunanställda upprörda över sena löneutbetalningar

ANNONS