Jämställdhetsmyndighetens lokaler i Angered är snart historia –  nu flyttar myndigheten till centrum.
Jämställdhetsmyndighetens lokaler i Angered är snart historia – nu flyttar myndigheten till centrum. Bild: Mia Höglund

Jämställdhetsmyndigheten flyttar från Angered

Sedan Jämställdhetsmyndigheten invigdes 2018 har den legat i Angered, men nu är det nya tider. Nästa sommar flyttar myndigheten in i nya lokaler i centrala Göteborg.
– Det känns jättebra, säger Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten.

ANNONS
|

Jämställdhetsmyndigheten inrättades av den rödgröna regeringen 2018. Enligt regeringens beslut ska myndighetens verksamhet vara lokaliserad i Göteborg och när den invigdes gjorde den det i Angered.

Syftet med att placera myndigheten i stadsdelen sades då vara för att signalera till medborgarna att myndigheter inte bara utgår från Stockholm eller centrala lägen i andra städer. Men nu efter sex år ska myndigheten byta lokal – till centrala Göteborg.

– Våra nuvarande lokaler är inte anpassade efter verksamhetens behov och hur våra arbetssätt har utvecklats efter pandemin, säger Lena Ag, generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten.

Lena Ag, generaldirektör vid Jämställdhetsmyndigheten, ser fram emot flytten till centrala Göteborg.
Lena Ag, generaldirektör vid Jämställdhetsmyndigheten, ser fram emot flytten till centrala Göteborg. Bild: Hans Alm/Pressbild

En kompetensfråga

Hon pekar på hur myndigheten har förändrat sitt sätt att arbeta efter pandemin och att många veckopendlar till sitt jobb. Därför är det enklare att ha myndigheten belagd i centrum.

ANNONS

– Vi är ju en statlig myndighet och 30 procent av våra medarbetare bor i andra delar av landet och reser regelbundet i sin tjänst. Därför är detta också en kompetensfråga, säger Lena Ag.

Att behålla kompetensen är viktigt för en expertmyndighet som Jämställdhetsmyndigheten och de nya lokalerna gör också att verksamheten flyttar närmare andra myndigheter.

Flytten blir till Vikingsgatan precis vid Hisingsbron. Där ligger även Havs- och vattenmyndigheten, Lantmäteriet, Tillväxtverket och Tullverket, med flera.

– Vi är redo att i princip flytta in i lokalerna och fortsätta arbetet. Där har vi större lokaler vilket gör att vi inte behöver hyra in oss i lokaler när vi har större möten som vi gör här i Angered. På flera sätt kommer vi att kunna jobba mer effektivt. Det här blir bra för vår verksamhet, säger Lena Ag.

Någon direkt negativ konsekvens av att flytta från Angered ser hon inte. Hon har förståelse för att områden som Angered har behov av arbetsplatser. Men att det inte kan vara ett statligt ansvar för en myndighet som Jämställdhetsmyndigheten.

– Vi ser det inte som att vi flyttar från något utan snarare till något, säger Lena Ag.

Det här är Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten är nationell förvaltningsmyndighet för jämställdhetspolitiken och ska enligt regeringens beslut vara lokaliserad i Göteborg. Myndigheten har cirka 130 medarbetare och planerar att flytta in i det nya kontoret den 1 augusti 2024.

Källa: Jämställdhetsmyndigheten.

LÄS MER:Angered blir centrum för jämställdheten

LÄS MER:Västsverige väntas få nya myndighetsjobb

LÄS MER:Ministern invigde jämställdhetsmyndighet i Angered

ANNONS