Inga 30 timmar på förskolan för föräldralediga

Barn till föräldralediga borde ha rätt till dubbelt så många timmar i förskolan än vad de har nu. Det tycker över 300 göteborgare som skrivit under ett förslag till politikerna.
Nu har förskolenämnden kommit fram till att det är bra i grunden – men alldeles för dyrt.
– Det vore oansvarigt att utöka rätten nu, säger Blerta Hoti (S), förskolenämndens ordförande.

ANNONS
|

I december förra året kom ett så kallat Göteborgsförslag till förskolenämnden om att tillåta barn till föräldralediga att vara 30 timmar på förskolan i stället för dagens 15 timmar.

Förslaget hade undertecknats av över 300 personer och motiverades framför allt med att alla barn ska ha samma möjlighet till utveckling i förskolan, oavsett var de bor. I Stockholm är det till exempel 30 timmar som gäller för barn till föräldralediga.

En motion från skolpolitikern Axel Darvik (L) har lämnats på samma tema till kommunfullmäktige. Där nämns även att barn till arbetssökande borde ha rätt till 30 timmar. I dag får de gå max 25 timmar.

ANNONS

Stor kostnadsökning

Förskoleförvaltningen har nu utrett både förslaget och motionen och kommit fram till att om 75 procent av familjerna väljer att utöka tiden till 30 timmar skulle det innebära en kostnadsökning på cirka 100 miljoner kronor per år.

På onsdagen avslog nämnden förslaget.

– Vi måste prioritera kompetensförsörjningen och att förskolan är kompensatorisk och lever upp till läroplanen i första hand. Det vore inte ansvarsfullt av staden att i det tuffa ekonomiska läget utöka rätten till förskola, utan att få statlig kompensation, säger Blerta Hoti.

Hon framhåller att det redan idag är möjligt för barn med särskilda behov att ansöka om utökad vistelsetid och att nämnden nu ska titta närmare på hur den möjligheten används och kan förändras.

Oppositionen håller med om att förslaget måste ha finansiering och att det med den budget som förskolenämnden har i nuläget är omöjligt att genomföra. Men man hade önskat en annan prioritering.

Gyllenwaldt (M): ”Jättetråkigt”

D, M och L föreslår att nämnden ställer sig bakom Axel Darviks motion, med tillägget att nämndens budget då måste förstärkas.

– Jag tycker det är jättetråkigt att vi inte kan införa 30 timmar. Förskolan är en utbildningsverksamhet och har ett kompensatoriskt uppdrag. Då måste man skjuta till pengar som behövs centralt från kommunen, säger Sofie Gyllenwaldt (M).

ANNONS

Förskolenämnden fick nyligen 60 miljoner kronor extra för att minska sitt underskott. Men det räcker inte för att stoppa kommande nedskärningar. D, M, L och KD anser att beloppet borde ha legat på mer än det dubbla: 127 miljoner.

– Vi har ju redan en väldigt underfinansierad förskola i Göteborg jämfört med andra kommuner. Men staden har pengar så att vi kan omprioritera. Det har vi varit väldigt tydliga med, säger Jessica Blixt (D), andre vice ordförande i förskolenämnden.

LÄS MER:Ny satsning på kortad arbetstid – trots krisen

LÄS MER:Mer pengar till förskolan – efter hot om nedskärningar

LÄS MER:Göteborgs bästa förskola – enligt föräldrarna

ANNONS