I fem år var flickan borta – mamman fick bidrag från Sverige

I fem år var flickan bortförd till ett annat land. Hon hade inte börjat skolan ännu när socialtjänsten ville omhänderta henne. Då försvann hon och levde därefter utomlands med sin mamma, bortom de svenska myndigheternas räckhåll.
Samtidigt fortsatte mamman under åren att få månatliga utbetalningar från Försäkringskassan. Först när de upphörde kom hon och dottern tillbaka till Sverige.
– I åratal har jag bett dem stoppa utbetalningarna, nu är jag så lättad, säger flickans mormor.