Det senaste året har cirka 300 elever i Göteborgs kommun fått sina ansökningar om skolskjuts avslagna efter att grundskoleförvaltningen tolkat skollagen på ett nytt sätt.
Det senaste året har cirka 300 elever i Göteborgs kommun fått sina ansökningar om skolskjuts avslagna efter att grundskoleförvaltningen tolkat skollagen på ett nytt sätt. Bild: Pontus Johansson/Arkiv

Hundratals funktionshindrade barn nekas skolskjuts

Flera hundra funktionshindrade barn får inte längre skolskjuts beviljad av kommunen. Efter att grundskoleförvaltningen beslutat att tolka skollagen på ett nytt sätt har många familjer hamnat i kläm.

ANNONS
|

Det senaste året har cirka 300 elever i Göteborgs kommun fått sina ansökningar om skolskjuts avslagna. Det är ett besked som, för många familjer, innebär att vardagen blir krångligare med längre restider och större svårigheter att få ihop skolschemat med föräldrarnas jobbtider.

Anledningen är att grundskoleförvaltningen, som bildades förra sommaren, tolkar vad skollagen säger om skolskjuts på ett nytt sätt. Tidigare gällde olika regler för olika stadsdelar, men nu får alla elever som går på fritids efter skolan avslag på sina ansökningar.

Ritva Ainomaa, enhetschef för myndighetsutövning på grundskoleförvaltningen, berättar att kommunen enligt skollagen inte är skyldig att ordna skolskjuts till och från ett barns fritids då det räknas som en frivillig verksamhet. Men fram tills förra året godkändes ansökningarna ändå i vissa stadsdelar.

ANNONS

– När grundskoleförvaltningen bildades tillsattes en arbetsgrupp med skolskjutshandläggare från de olika stadsdelarna. Där arbetade man fram ett förtydligande av riktlinjerna. Nu gäller samma för alla, säger hon.

LÄS MER:Elvaåriga Ebba nekas skolskjuts

"Vi följer skollagen"

Men då en hel del beslut om skolskjuts fattades innan grundskoleförvaltningen startade förra sommaren har det funnits en eftersläpning i hur riktlinjerna efterföljs. Nu ska det dock vara lika över hela staden.

Ritva Ainomaa påpekar att samarbetet med trafikkontoret, som organiserar färdtjänsten, fungerar bra.

– Elever med funktionshinder lämnas inte utan skjuts. Det är samma verkställare. Det är bara en annan huvudman som ansvarar för resan. Sen är det så att en ändring alltid kan göra ont. Men vi känner inte till någon som har fått färdtjänst där det har fungerat sämre än skolskjuts.

När GP berättar om föräldrar som klagar på långa körtider där andra barn plockas upp i samma bil, säger hon att förändringen kan ha inneburit en försämring för vissa.

– Det kan det vara för någon. Men skolskjuts kan också plocka flera elever. Ensamåkning kan man ansöka om, men inte garanterat få.

Om olika stadsdelar nu har tolkat skollagen på olika vis tidigare, varför valde ni inte en mindre tuff linje?

– Jag har inte suttit med i arbetsgruppen som tog fram riktlinjerna. Men det är inte så att vi lämnar funktionshindrade utan alternativ. Vi följer skollagen.

ANNONS
ANNONS