"Hoten bedömdes som allvarliga"

Hotbilden mot Cybergymnasiet blev känd redan under onsdagskvällen. Skolans vd Marlene Terkowsky berättar skolledningen efter det gjorde allt i sin makt för att förhindra en allvarlig händelse. – Vi har agerat skyndsamt i vårt agerade och minimerat eventuella risker, säger hon.

ANNONS
|

Under onsdagskvällen utrycktes hot mot Cybergymnaiset i Göteborg. Skolans vdMarlene Terkowsky berättar att hoten kom från en elev på skolan. – Jag kan bekräfta att det uttalades hot mot skolan av en elev igår. Hoten bedömdes av skolledningen tillsammans med mig såpass allvarliga att vi valde att göra en polisanmälan. Polisens bedömning var då också att det var allvarligt nog för att påbörja en undersökning. Givet det måste jag hänvisa övriga frågor till polis och åklagare, säger Marlene Terkowsky. Kan du specificera vad det handlade om för hot? – Nej det kan jag ju inte göra då tyvärr. Vi konstaterar att hoten upplevdes som allvarliga. Var det aktuellt att stänga skolan i går kväll? – Polisanmälan gjordes och vi stod i kontakt med polisen i går och polisen fattade sina beslut. Idag finns det inte längre någon hotbild mot skolan och verksamheten är igång och det är en bra och trygg skola. Vd:n berättar fortsatt att skolledningen inte vet bakgrunden till varför hoten framfördes. När det gäller framtiden på skolan för eleven, som misstänks ha framför hoten, berättar Marlene Terkowsky att skolledningen avvaktar vad polisutredningen kommer fram till innan några beslut tas. Rektorn menar också att om det fanns en allvarlig hotbild mot Cybergymnasiet så har skolan gjort allt i sin makt för att förhindra att en allvarlig händelse inträffade. – Vi har agerat skyndsamt i vårt agerade och minimerat eventuella risker mot skolan. Det tycker jag skolledningen gjorde bra igår kväll, säger Marlene Terkowsky.

ANNONS
ANNONS