Hotad trädallé får inte sågas ner

Göteborgs stad vill bygga en ny trafikplats i slutet av Karl Johansgatan. Men i dag står åtta oxlar i vägen. Enligt en dom från mark- och miljödomstolen får kommunen inte såga ner träden utan att först ansöka om dispens.