Hoppas på fiskodlingar

ANNONS
|

Längs den svenska västkusten finns i dag inte en enda fiskodling. Samtidigt är odling av fisk och skaldjur den livsmedelssektor som växer mest i hela världen.

Det har forskare vid Vattenbrukscentrum Väst på Göteborgs universitet tagit fasta på. I en ny utredning presenteras nu de biologiska förutsättningarna för fiskodling i större skala längs Bohusläns och Hallands kuster.

- Hälleflundra, havskatt, sjötunga och piggvar passar för odling på västkusten. Det är arter som växer snabbt och kilopriset är högt, vilket kan leda till god lönsamhet, säger fiskbiologen Thrandur Björnsson vid Vattenbrukscentrum.

Björnsson betonar att den nya utredningen handlar om biologi, inte teknik.

ANNONS

- Traditionellt sker fiskodling i nätkassar nära land. Det är inte aktuellt för framtiden, modern fiskodling är mycket mer än så. Men vi biologer har inte de tekniska lösningarna. För det krävs en ny studie, säger han.

Landbaserade odlingar i slutna system eller odlingar längre ut till havs är de alternativ som står till buds.

- Miljömässigt är landbaserad verksamhet med bassänger som hålls tempererade med spillvärme mycket intressant, säger Björnsson.

Historiskt kritiseras fiskodling på framför allt tre områden: Nedsmutsning kring odlingarna, rymlingar och det faktum att fisk äter fisk.

- All djurproduktion medför utsläpp. Men fisk växer snabbare än exempelvis kyckling och gris och är ur den synvinkeln bättre för miljön. När det gäller fodret så äter gris också fiskfoder.

- Och vad ska vi göra med all så kallad skräpfisk som i dag går till djurfoder? Till exempel tar svenska fiskare tar upp 120 000 ton skarpsill i Östersjön varje år, fångster utan avsättning som människoföda.

Björnsson understryker också att vegetabiliskt foder blir allt vanligare inom fiskodlingen.

- När det gäller rymlingar så har de minskat vid odlingarna i Norge efter att hårdare EU-regler införts. Och vid landbaserad verksamhet har man inte det problemet alls.

Thrandur Björnsson hoppas och tror att bärkraftiga fiskodlingar finns på västkusten inom fem-tio år.

ANNONS

- Ingen egenföretagare vågar i dag satsa på något som är så osäkert som fiskodling. Vi behöver få igång en pilotanläggning så snart som möjligt och öka samarbetet mellan myndigheter och forskning.

Berörda myndigheter är bland andra Jordbruksverket, länsstyrelser och kommuner.

- Om en entreprenör ska våga satsa måste det finnas både biologisk och teknisk kompetens och alerta myndigheter i bakgrunden.

Hälleflundra, piggvar, havskatt och sjötunga (äkta tunga) är fyra arter som enligt fiskbiologerna lämpar sig väl för odling på västkusten. Kilopriset på Göteborgs fiskauktion den senaste veckan var 120-200 kronor – i grossistledet. Över disk rör det sig om avsevärt högre priser.

ANNONS