Hitlers mina dödade 33 svenska sjömän när ubåten HMS Ulven sjönk i Göteborgs skärgård

Den 15 april 1943, mitt under brinnande världskrig, skymtades den svenska ubåten HMS Ulvens periskop i Kattegatt.
Därefter blev det tyst.
Nästan tre veckor senare bärgades Ulven, med dess 33 besättningsmän, utanför Stora Pölsan i Göteborgs norra skärgård.
Alla ombord var döda – och hela Sverige undrade varför.