Hedersexperten Mikael Thörn: Romska barn har osynliggjorts

Myndigheterna omhändertar romska barn alldeles för ofta. Det har romska företrädare hävdat i flera år.
Men en statlig utredning som gjorts på området visar snarast på motsatsen. Bilden delas av Mikael Thörn, expert på bland annat våld mot barn och hedersfrågor:
– Barn med romsk bakgrund får snarare utstå mer bristande omsorg – hot, våld, bristande skolgång, risk för bortgifte – innan samhället gör något.