Här ska nazister demonstrera under Bokmässan

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, har ansökt om att demonstrera i centrala Göteborg under Bokmässan. Det blev ett nej på Götaplatsen, men idag får de klartecken från polisen om att samlas utanför Svenska Mässan 30 september. – Det har varit en önskan från dem hela tiden att ha närhet till Svenska Mässan, säger Erik Nord, polisområdeschef i Göteborg.

ANNONS
|

Tillståndet innebär att NMR får samlas på Skånegatan i Göteborg klockan 12 och fortsätta vidare via Sten Sturegatan, Parkgatan och Slussgatan mot Gustaf Adolfs torg. På Gustaf Adolfs torg får de vara som tidigast klockan 14 och demonstrera fram till klockan 16.

Nordiska motståndsrörelsen har enligt polisen uttryckt önskemål om att tåga längs Kungsportsavenyn, men det har de inte fått tillstånd till.

– Vi vet att den här typen av demonstrationer innebär ökad risk för våldsamheter och ordningsstörningar. Vi använder oss av speciella koncept med poliser och polisfordon på plats i den här typen av situationer och bedömer att vi har bättre förutsättningar att jobba påden rutten som vi har gett tillstånd för.

ANNONS

Är ni inte oroliga för att det ska uppstå våldsamheter vid Svenska Mässan där det kommer vara mycket folk i omlopp på grund av Bokmässan? – Det har varit deras tydliga önskemål från början att vara nära Bokmässan. Då måste vi, i den mån det går, tillmötesgå detta om vi bedömer att vi kan hantera det. Och det gör vi.

Polisen har även tagit emot en ansökan från SSU om en manifestation mot nazism samma dag.

– Denär inte behandladän men där ser jag inte att det kommer bli något problem. De har ansökt om att vara på Järntorget och är platsen ledig får de tillståndet. Men den riktiga motdemonstrationen kommer förmodligen hållas på samma plats som NMR:s demonstration och de kommer antagligeninte ansöka om något tillstånd, säger Erik Nord.

Det är där ni tror att det kan uppstå oroligheter? – Ja, precis. Det är där vi kommer fokusera våra insatser.

Han berättar att polisen kommer arbeta offensivt för att förebygga brott och ordningsstörningar i samband med demonstrationen.

–Våra poliser utrustas med kroppskameror för att vi även i efterhand ska kunna göra bedömningar av både brottsliga handlingar och ordningsstörningar, säger han.

Vidare säger hanatt det kan vara svårt att i förhand säga var gränsen för brottslig handling går när det gäller brottet hets mot folkgrupp.

ANNONS

– Det kan handla om uniform klädsel eller klädsel av visst snitt och färg, vissa attribut eller emblem och om uniformt uppträdande som att till exempel taktfast marschera med fanor och sköldar. Det finns utrymme att väga in olika faktorer till en samlad bedömning, även om de var för sig i lagens mening inte hade ansetts sprida ett meddelande av ett givet slag, säger Erik Nord, i ett pressmeddelande från polisen.

Hoppas på 1000 deltagare

I samband med att NMR lämnade in sin ansökan i augusti skrev de på sin hemsida att de planerar att utföra en liknande demonstration som den som arrangerades i Falun 1 maj och att man hoppades på minst 1 000 deltagare i Göteborg.

Initialt ville NMR demonstrera på Götaplatsen, bara någrakvarter från Svenska mässan där Bokmässan hålls mellan 28 september och den 1 oktober. Men som GP tidigare berättat blev det ett nej från polisen.

– Götaplatsen är upptagen och alltså inte aktuell, sa Emelie Kullmyr, biträdande chef för polisen i Storgöteborg.

Polisen har sedan dess haft en dialog med NMR om en annan plats. Polisen har hela tiden varit tydligmed att det inte finns något som hindrar att NMR får demonstrera.

– Vi har yttrandefrihet och demonstrationsfrihet. Så länge man håller sig inom lagens ramar försöker vi underlätta så mycket som möjligt för alla som vill hålla en demonstration. På samma sätt försöker vi underlätta för dem som vill göra en motdemonstration, sa Emelie Kullmyr.

ANNONS

Bokmässan: Fråga för polisen

Demonstrationenhar inte uppgetts ha någon direkt anknytning till Bokmässan. Maria Källsson, vd för Bokmässan, berättade tidigare för GP att hon hoppades att polisen skulle avslå en ansökan om demonstration i närheten av mässan.

– Nordiska Motståndsrörelsen är en våldsbejakande organisation som inte är välkommen till Bokmässan.Hur och var de får tillstånd att demonstrera är en fråga för polisen. Vi har förtroende för polisen och förutsätter att de inte låter demonstrationen störa våra besökare. Vi gör också ett eget grundligt säkerhetsarbete, men vi kommunicerar inte detaljer i det arbetet. Alla kan känna sig trygga på Bokmässan, säger Maria Källsson.

ANNONS