Här är skolan som lyckats

Quahiro Hassan Bakal hade aldrig gått i skolan innan hon kom till Sverige för fyra år sedan. I dag har hon betyg i alla ämnen förutom ett. På Eriksboskolan i Angered har andelen elever som klarat betyg i alla ämnen ökat dramatiskt.

ANNONS
|

Andelen elever i Göteborgs kommunala grundskolor som går ut med godkänt betyg i alla ämnen minskar i både hög- och mellanstadiet. Men på Eriksboskolan i Angered ser trenden helt annorlunda ut. På tre år har andelen elever som klarar godkänt i alla ämnen ökatstort, bland annat har degått från23% till 93% godkända i svenska och från 18% till80% i matematik.

– Vi var helt knäckta när klassen började trean och vi insåg hur långt ifrån målen vi var. Det har vi verkligen tagit igen nu, men det har inte varit lätt, säger läraren Catrine Berglund.

Lär sig olika snabbt

Tillsammans med kollegan Kim Dahlman har hon undervisat eleverna sedan de gick i årskurs två. När de nu slutar sexan är det med helt nya förutsättningar. Men mycket slit ligger bakom betygsresan. Fokus har varit att lyfta var och en i de ämnen där de behöver mest stöd. Bland annat genom frivillig lovskola.

ANNONS

– En del lär sig långsamt och en del lär sig snabbt, och vi är noga med att hjälpa alla att komma vidare. De får göra omprov tre gånger om det behövs, det står i läroplanen att de ska ha den möjligheten och det är vi väldigt noga med, säger Catrine Berglund.

Men det var inte bara eleverna som behövde jobba annorlunda. All personal på skolan fick se över sin egen undervisning och lägga om delar av sitt arbetssätt.

– Har man tolv elever som inte riktigt är framme i ett ämne, så är det för mycket. Då får man titta på sin egen undervisning och försöka ta reda på vad det är som gör att de inte klarar det. Vi pratar alltid om att man ska ha höga förväntningar på eleverna, men det gäller även på personalen, säger rektor Camilla Haglund.

Flerspråkighet inget hinder

Tydliga mål, resultatuppföljningar, intensiva insatser, extra studietid, lovskola och ett nära samarbete mellan pedagogisk personal och elevhälsoteam har gett stora resultat. Det har också varit viktigt att bygga upp elevernas självförtroende och att arbeta med språkutveckling, bland annat genom digitala verktyg och studiehandledare som arbetar i arbetslagen och kan ge stöd åt elever på deras modersmål.

ANNONS

– Jag vill hävda att bara för att man arbetar med flerspråkiga elever, så kan man inte bara säga att man arbetar språkutvecklande. Det kräver särskilda metoder att ta tillvara på och hantera elevers flerspråkighet. Det ska inte få vara ett hinder, det är inte okej med oss att en elev som är superduktig på att räkna, men inte förstår bindeord i svenska språket, därför har F i matematik, säger rektor Camilla Haglund.

Hade aldrig gått i skolan

Och de lyckade exemplen är många. Quahiro Hassan Bakal hade aldrig gått i skolan innan hon kom till Sverige för fyra år sedan. I dag har hon betyg i alla ämnen förutom ett.

– Både lärarna och eleverna har hjälpt mig att få bra betyg. Det enda jag önskar är att jag hade haft mer tid och ännu mer lovskola så jag kunde ha fått ännu bättre betyg, säger hon.

Ibyan Rashid, som kom till Sverige för fyra år sedan, har högsta betyg i alla ämnen och är nyinvald i ungdomsfullmäktige. Hon tycker inte alltid att det är kul att plugga, men har en klar målbild.

– Jag pluggar för att få en bättre framtid. Jag vill bli hjärnkirurg när jag blir stor. Jag har egentligen inte så bra självförtroende, men här har jag fått hjälp att bli bättre och att visa det jag kan, säger hon.

ANNONS

Fakta: Eriksboskolans resultat

  1. 21 av 29 elever har godkända betyg i alla ämnen. Av dem är sex nyanlända och flera har precis passerat gränsen för benämningen, dvs de har varit här i mer än fyra år. Måluppfyllelsen i samtliga ämnen är: sv/sva = 93%, matte = 80%, so = 90%, no = 90%, eng = 90.
  2. Enligt skolan beror framgångarna på ett tydligt arbete mot samma mål, regelbundna resultatuppföljningar, analys av resultatet och därefter direkta insatser för varje elev.
  3. All personal, oavsett huvudsakliga arbetsuppgifter och ämnesteoretisk utbildning, används som resurs där de behövs. Det vill säga, där kunskapsluckorna finns hos respektive elev.
  4. De insatser som sätts in kan vara arbete i expertgrupper, extra studietid och lovskola. Skolan har också ett nära samarbete mellan pedagogisk personal och elevhälsoteam.
ANNONS