Här är lista på alla bolag

ANNONS
|

GÖTEBORG PORT HOLDING AB

Göteborgs Hamn AB

Göteborgs Stuveri AB

Scandinavian Distripoint AB

Arendal Holding AB

LISEBERG AB

AB Liseberg Skår 40:17

GOT EVENT AB

Gamla Ullevi AB

GÖTEBORGS STADSTEATER AB

GÖTEBORGS GATU AB

GÖTEBORG ENERGI AB

Göteborg Energi Nät AB

Partille Energi AB

Partille Energi Nät AB

Göteborg Energi GothNet AB

Ale Energi AB

Ale Fjärrvärme AB

Göteborg Energi Gasnät AB

Sörred Energi AB

GobiGas ABLidköping Biogas AB

Göteborg Energi Din El AB

FordonsGas Sverige AB

Svenska EnergiAskor AB

Svenskt Gastekniskt Center AB

Johanneberg Science PArk AB

Sävsjö Biogas AB

Skövde Biogas AB

Göteborg Energi Backa AB

ANNONS

Västanvind Vindkraftskooperativ

HANTVERKS & INDUSTRIHUS I GBG AB(HIGAB)

Fastighets AB Rantorget

GÖTEBORGS STADS UPPHANDLINGS AB

FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON

KOMMUNLEASING I GBG AB (KLAB)

BUSINESS REGION GÖTEBORG AB

Almi Företagspartner Väst AB

Lindholmen Science Park AB

GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB

GS Buss AB

GS Trafikantservice AB

UTVECKLING NORDOST AB

FASTIGHETS AB GÖTA LEJON

FÖRVALTNINGS AB BÄLTESPÄNNAREN

GOTHENBURG EUROPEAN OFFICE

GRYAB AB

GÖTEBORGSREGIONENS FRITIDSHAMNAR AB (GREFAB)

RENOVA AB

ÅTAB Torsvikens återställning AB

Kungälvs Transporttjänst AB

Fastighets AB Rödingen

FÖRVALTNINGS AB FRAMTIDEN

Bostads AB Poseidon

Familjebostäder i Göteborg AB

Gårdstensbostäder AB

Göteborgs Stads Bostads AB

Västra Sandarna Fastighetsutveckling i Göteborg AB

Göteborgs Egnahems AB

Bygga Hem i Göteborg AB

Göteborgs Stads Parkerings AB

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Gbg AB

Rysåsens Fastighets AB

Framtiden Public Housing Finance No 6 AB

Störningsjouren i Göteborg AB

Ellesbokomplementären AB

Gärdsås Utvecklings AB

Gärdsås Torgbolag KB

KB Ellesbo

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB

Södra Älvstranden Utveckling AB

Älvstranden Gullbergsvass AB

Norra Älvstranden Utveckling AB

Fastighets AB Fribordet

Norra Älvstranden Bostäder AB

GVA Fastigheter AB

GVA Fastigheter KB

GVA Fastigheter KB

Lindholmen Utveckling AB

Västra Sannegården Fastighets AB

Ferux Fastighet i Göteborg AB

Fastighets AB Sannegården

Förvaltnings AB Sannegården

Norra Älvstranden Service AB

ANNONS

Lindholmspiren 1 AB

Menlin Fastighets AB

Fastighets AB Navet

Eriksbergs Förvaltnings AB

Lindholmspiren Alfa AB

Lindholmspiren Beta AB

Torphuset Fastighets AB

Fripoint AB

Göteborgs Frihamns AB

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

Göteborg & Co Träffpunkt AB

Svensk Turism AB

BOPLATS GÖTEBORG AB

CITYFLYGPLATSEN I GÖTEBORG AB

Säve Airport Service Aktiebolag

LINDHOLMEN SCIENCE PARK AB

JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB

GÖTEBORGS TEKNISKA COLLEGE AB

Källa: Göteborgs stad

ANNONS