Händelserna som ger en annan bild av Barnmorsketeamets hemförlossningar

Lugna, säkra hemförlossningar med erfarna barnmorskor. Så beskriver Barnmorsketeamet sin verksamhet. Men sjukhusens avvikelserapporter ger också en annan bild, visar GP:s granskning.
De visar att ambulanser tillkallats sent eller inte alls – och att kvinnor och barn farit illa.
Trots sjukhusens oro är Barnmorsketeamets verksamhetschef övertygad om att de gjort rätt bedömningar.
– Deras bild skiljer sig från min bild, säger verksamhetschefen Johanna Sedeborn.