Hamnens giftiga muddermassor saknar fortfarande en lösning

Bygget av Skandiaporten är igång, men det finns fortfarande ingen lösning för hur man ska ta hand om de 260 000 kubikmeter av miljöfarlig havsbotten som ska muddras.
– Vi har inte handlat upp någon deponi eller mottagningsanläggning än, men vi tittar på olika lösningar, säger Jenny Röström på Sjöfartsverket.