Hamnbolaget Grefab vägrar acceptera revisorernas kritik

Hamnbolaget Grefab accepterar inte kritiken som stadsrevisionen riktat mot bolaget. I stället tar det kommunala bolaget det ovanliga greppet att gå till motangrepp mot revisionen.
– Jag har aldrig hört talas om att en styrelse beslutar att inte anta en granskningsredogörelse, säger Cecilia Bokenstrand, revisionsdirektör.