Halklarmet från akuten: ”Ständigt inflöde av skadade”

Halkan fortsätter att ställa till problem i Göteborg. Till akuten kommer ett ständigt inflöde av skadade och läget börjar bli allt mer ansträngt.
– Sätt på er broddar, säger Emilia Möller Rydberg, specialistläkare i ortopedi på på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal.