Hälften av stadens öppna förskolor riskerar att stängas

Elva av stadens öppna förskolor riskerar att stängas. En omprioritering för att satsa på kärnverksamheten, enligt Hakan Önal (M), ordförande i förskolenämnden.
– Vi måste vara modiga och stå upp för det vi vill prioritera.

ANNONS

Som en följd av alliansens budget för 2020 är förskoleförvaltningen i färd att ta fram förslag på åtgärder för att få pengarna att räcka nästa år.

I onsdags presenterade förvaltningen en lista på åtgärder för politikerna i förskolenämnden. På bordet ligger bland annat att lägga ned alla stadens öppna förskolor som inte tillhör en familjecentral. Totalt 11 av 21.

LÄS MER:Alliansens förslag: Avveckla all bemanning på lekparker i Göteborg

Här möter småbarnsföräldrar och deras barn andra familjer och personal. Camilla Olsson besöker öppna förskolan på Backa tillsammans med sitt fyra månader gamla barn. För henne betyder det mycket att komma hit.

– Jag är inte från Göteborg. Jag fick barn ganska tidigt, i början var jag ganska ensam tills jag fick veta att öppna förskolorna fanns. Jag har fått kontakt med andra mammor, så för mig som inte hade så mycket andra kontakter i Göteborg har det varit viktigt.

ANNONS

Camilla Olsson säger att hon inte kommer att besöka den öppna förskolan lika ofta om hon behöver åka längre.

"Prioriterar kärnverksamheten"

Hakan Önal (M), ordförande för förskolenämnden, säger att det inte handlar om nedskärningar utan om en omprioritering, där mer pengar ska gå till förskolorna och att barnpengen nu föreslås höjas med sex procent.

– Vi fick ett tydligt förslag igår, och det här följer vår budget, vi prioriterar kärnverksamheten. Vi har varit väldigt tydliga mot förvaltningen att vi vill höja barnpengen, säger Hakan Önal.

Att se över de öppna förskolorna är en del i den prioriteringen.

– Det är ingen lagstadgad verksamhet och vi behöver höja kvaliteten i förskolan.

Hakan Önal säger att politikerna har lyft till förvaltningen att de ska titta på hur fördelningen av öppna förskolor ser ut över staden, hur behovet ser ut och vilka andra aktörer som kan erbjuda öppna förskolor.

– Vi behöver titta på det här, så att inte områden helt saknar alternativ.

Nämndens andre vice ordförande Sara Lindalen (V) är kritisk.

– Det här är ingen verksamhet vi vill dra ned på, istället behövs fler öppna förskolor i vissa områden.

Hon säger att det blir stora konsekvenser för papperslösa och EU-migranter som inte kan ta del av den vanliga förskoleverksamheten.

ANNONS

– Det är de redan utsatta som drabbas. Det är oroande, säger hon.

Hon hoppas att de ska kunna hitta andra alternativ.

– Men det är alliansens budget som styr och den får allvarliga konsekvenser.

"Rik kommun"

Jessica Blixt (D) säger att tillskottet till barnpengen inte kommer att bli särskilt stort efter att hänsyn till bland annat kostnadsökningar tagits.

– Men det blir ingen minskning i alla fall.

Hon tycker att besparingen på 8,8 miljoner kronor är liten jämfört med konsekvenserna det skulle få om de öppna förskolorna läggs ned.

– Göteborg är en rik kommun, med stort slöseri. Det går att omfördela tillräckliga resurser till förskolan och skolan.

Hon säger att förvaltningen har gjort sitt bästa utifrån förutsättningarna och att alliansens nedskärningar i budgeten leder till att man drar ned på det förebyggande arbetet i staden.

Hon hoppas att förslaget kan ändras innan det läggs fram till politikerna igen.

– Vi har bett om att titta på vad finns det för andra alternativ.

"Inget förslag"

Förskoledirektören Elisabet Nord säger att åtgärderna bara är ett arbetsmaterial, en lista, och att det ännu inte finns ett konkret förslag för nämnden att ta beslut om. Uppdraget innebär att titta på vilka verksamheter som inte är lagstadgade för att inte barnpengen till förskolan ska sänkas.

ANNONS

– Om man inte vidtar åtgärder kommer banpengen minska, säger hon.

Vilka av åtgärderna som hon i slutändan tror blir kvar vill hon inte kommentera eftersom det rör sig om ett arbetsmaterial.

– Jag har ingen aning om hur politiken kommer ställa sig till det. Än så länge är det här egentligen inte ens relevant att diskutera, säger Elisabet Nord.

Nu ska förvaltningens åtgärdslista diskuteras, och innan det slutgiltiga förslaget läggs fram så att förskolenämnden kan ta beslut i december.

– Nu får politikerna gå hem fundera, och återkomma, så att vi vet vad vi ska räkna på.

LÄS MER:Flera förskolor var utan förskollärare förra året

Fakta: Delar ur åtgärdslistan som ligger på bordet.

Förskoleförvaltningens avsättning för löneökningar 2020 anpassas till det rådande budgetläget.

Spara på kvälls- och nattomsorg. Lägg ned en förskola, ta bort en tjänst på ytterligare en förskola.

Stäng elva öppna förskolor.

ANNONS