Hackspett och riksintresse påverkar bygge på Guldheden

Byggnadsnämnden är positiv till bostäder på berget vid Guldhedsgatan – men betonar att förslaget måste göras om. Husen är för höga och hänsyn måste tas till platsens riksintresse och till en ovanlig hackspett.
– De här planerna kände vi inte till, säger Dag Beskow, 90, boende i området.