Christina Thomsen Thörnqvist, prefekt vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet.
Christina Thomsen Thörnqvist, prefekt vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet.

GU-chef jagar kritiker på Facebook

Ledningen vid humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet försöker tysta kritiska röster i sociala medier. Nu slår tio medarbetare tillbaka i en insändare i GU-journalen.

ANNONS
|

- Att försöka tysta kritiker på oberoende internetfora är, milt sagt obehagligt, skriver de tio medarbetarna, bland annat.

Bakgrunden är en artikel i gt.se som skildrar turerna kring hur prefekt och dekan fick sina poster på fakulteten, där tidningen berättar att prefekten anställde sin egen chef, dekanen, som i sin tur ska ha gett prefekten en löneförhöjning.

Artikel delades den 4 december på en Facebook-sidan Rädda språken vid Göteborgs universitet, med rubriken "Det här handlar om de två personer som låg bakom språkdöden vid GU".

Under den delade artikeln återfinns kommentarer med utryck som Vänskapskorruption, kort och gott!", "Beklämmande" och "Motbjudande".

ANNONS

Den 23 december skriver prefekten Christina Thomsen Thörnqvist vid humanistiska fakulteten i ett mejl till sin kollega, prefekten, vid den institution vars medarbetare delat länken:

"Så länge inläggen ligger kvar, utgör de en risk för arbetsmiljön och är till skada för den som utsätts. Jag hoppas på din förståelse och din hjälp när det gäller att ta upp detta med de /.../ anställda som varit aktiva i tråden så att inläggen tas bort." skriver prefekten.

Institutionens prefekt svarar att han varit i kontakt med aktuella personer och att han muntligt blivit informerad om att vissa inlägg tagit bort och sedan tillägger han.

"Men om det är så att någonting fortfarande ligger ute som du uppfattar som ett övertramp, så är jag tacksam om du kan meddela mig vad det handlar om och vem som har gjort det (gärna i citat och med namn på avsändare), så att jag har något att agera på. Så snart jag har denna information tar jag förnyad kontakt med vederbörande."

Den 27 december svarade prefekten vid Humanistiska fakulteten igen:

"Samtliga inlägg som jag hänvisade till på lunchen ligger såvitt jag kan se kvar. De ligger alla i den tråd som XX startade vid nedanstående tidpunkt och tas ursprungsinlägget bort av XX torde övriga inlägg följa med".

ANNONS

Den medarbetare som delade länken har vägrat att avpublicera den från Facebook-sidan och svarar så här i ett mejl.

- Det är allvarligt att en prefekt försöker göra påtryckningar på en annan på detta sätt och skrämma till tystnad. Det om något är ett arbetsmiljöproblem, skriver medarbetaren.

Så här avslutas insändaren:

"Vi GU-anställda är verksamma inom en statlig myndighet. Vi har rätt att vara kritiska, vi till och med förväntas vara kritiska. Som chef inom myndigheten måste man tåla kritik. Att förfölja personalen och registrera vad de skriver, gillar eller delar på oberoende Facebook-sidor är i det stora sammanhanget en långt allvarligare kränkning än att GT och GU:s personal skvallrar om chefernas anställningsförhållanden.

10 anställda vid HumFak (forskare, lärare, administratörer)"

- Det kändes väldigt märkligt att få reda på att prefekterna hade suttit och skvallrat omFacebook och letat efter kommentarer ända ner på gilla-nivå, säger en av de personer GP varit i kontakt med.

Skälet till att den är undertecknad anonymt är rädsla för repressalier.

- Jag upplever att det finns en stor risk i det att kritik framförd i sak uppfattas som personkritik, och därefter bemöts med att man blir persona non grata, istället för att svara på själva kritiken, motiverar en av insändarförfattarna.

ANNONS

- Jag har sett andra som varit öppet kritiska och sedan blivit utfrysta. Det kan handla om alltifrån att den enskilde inte släpps in i samtalet vid ett lunchbord till att enskilda blir av med sina undervisningstimmar, säger en annan.

Christina Thomsen Thörnqvist hänvisar till myndighetens kommentar till den fråga som gt.se belyser i sin artikel och skriver i ett mejl att hon vidare inte har några kommentarer.

Dessa frågor ställde GP till Thomsen Thörnqvist på torsdagen som ännu väntar på svar:

Varför är det viktigt att kommentarerna och inlägget på Facebook, tas bort?

Hur ser du på ditt förhållande till lagen om yttrandefrihet?

Hur ser du på ditt uppdrag som prefekt vid en statlig myndighet?

Den delade länken och kommentarerna ligger fortfarande kvar – hur ser du på det?

Pam Fredman kommenterar det inträffade så här:

- Det som signaleras här är att det finns något som kanske är att betrakta som ett brott mot grundlagen och det är min skyldighet som myndighetschef att utreda detta, säger hon.

Dekanen är namnet på den högsta chefen för Göteborgs universitets fakulteter. Under varje fakultet finns ett antal institutioner efter olika ämnesområden. Dessa institutioner leds i sin tur av en prefekt.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Institutionen för språk och litteraturer

Institutionen för historiska studier

Institutionen för kulturvetenskaper

Institutionen för svenska språket

Institutionen för litteratur idéhistoria och religion

ANNONS