GU-chef frågar efter GP:s källor

Prefekten Christina Thomsen Thörnqvist vill veta vem som lämnat uppgifter till GP. Det visar ett internt mejl som hon skickade i torsdags efter att GP kontaktat henne.

ANNONS
|

Christina Thomsen Thörnqvist är prefekt i lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten. I en insändare i senaste numret av GU-journalen får hon kritik för att hon försökt få andra att rensa bort kritiska kommenterar på Facebook.

Läs också: GU-chef jagar kritiker på Facebook

Efter att GP kontaktade henne i torsdags för en kommentar, skriver hon i ett mejl till en kollega:

"Hur i all världen har ett internt mail av nedanstående art kunnat nå G-P? /.../Hur har den konversationen kunnat nå någon annan än dig? Du var enda mottagare av nedanstående mail."

Trots upprepade förfrågningar via telefon, sms och mejl från GP har Christina Thomsen Thörnqvist inte svarat.

ANNONS

Pam Fredman är rektor vid Göteborgs universitet.

När Christina Thomsen Thörnqvist efterfrågar GP:s källa skulle det kunna handla om ett grundlagsbrott – hur ser du på det?

- Det som signaleras här är att det finns något som kanske är att betrakta som ett brott mot grundlagen och det är min skyldighet som myndighetschef att utreda detta, säger Pam Fredman.

Hur ser du på att hon som prefekt utövar påtryckningar för att få bort kritiska röster på Facebook?

- Det är lite i samma anda och får också utredas. Meddelandefrihet och yttrandefrihet råder i Sverige och vi är skyldiga att se till att vi inte begår lagbrott.

Så här kommenterar Christina Thomsen Thörnqvist i ett mejl till GP:

”Efter samtal med överordnad chef och min prefektkollega om att det förekom uttryck som jag uppfattade som kränkande i inlägg i sociala medier bad jag honom att tala med sina medarbetare om detta. /.../Yttrandefriheten gäller och skall givetvis efterföljas. Därutöver har arbetsgivaren också ett långtgående ansvar för den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Ifråga om det påstådda brottet genom min mejlformulering kommer en utredning att ske, vilket jag givetvis välkomnar.”

Under förra året genomfördes en medarbetarenkät vid Göteborgs universitet

Totalt svarade 59,6 procent av universitetets medarbetare på enkäten, en minskning med 3,7 procentenheter med den föregående undersökningen från 2011.

ANNONS

Drygt en tredjedel uppger att man har mycket stort förtroende för den närmaste chefen och en lika stor andel uppger att de har ett ganska stort förtroende.

Vidare uppger 58 procent att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för prefekten/enhetschefen medan 39 procent uppger motsvarande ett förtroende för fakultetens dekanus.

I årets undersökning har förtroendet för rektor minskat med 3 procentenheter, till 43 procent, och för universitetets styrelse med 2 procentenheter, till 34 procent.

ANNONS