GU-chef åtalas av JK

Prefekten Christina Thomsen Thörnqvist vid Göteborgs universitet åtalas nu för brott efter att ha efterforskat GP:s källa. Det har JK beslutat. Prefekten förnekar brott.

ANNONS
|

Christina Thomsen Thörnqvist är prefekt vid instiutionen förlingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten. BakomJK:s utredningståren anmälan från Academic rights watch, ARW, efter en artikel på gp.se i februari i år.

I artikelnredogjorde gp.se för en mejlväxling som visade hurChristina Thomsen Thörnqvist försökt få en kollegaatt förmå sina medarbetare att ta bort kritiska inlägg från Facebook. Samma dagförsökteThomsen Thörnqvist i ett nytt meljefterforska vem som lämnat uppgifter till gp.se - se nedan.

Nu har JK avslutat sin utredning omThomesen Thörnqvist och anser att hongjort sig skyldig tillbrott mot efterforskandeförbudet.

- Vad vi vetatt detta går vidare till tingsrätten för prövning, och nu får vi avvakta utfallet, sägerPam Fredman för en kommentar.

ANNONS

I stämningsansökan konstaterar Justitiekanslern, JK,att efterforskandet av GP:s källa har skett uppsåtligen. Vidare uppdrar JK till kammaråklagare Peter Larsson vid Internationella åklagarkammareni Göteborg, att hålla i åtalet.

Så här skrev Christina Thomsen Thörnqvisti det aktuelllamejlet till kollegan:

"Hur i all världen har ett internt mail av nedanstående art kunnat nå G-P? /.../Hur har den konversationen kunnat nå någon annan än dig? Du var enda mottagare av nedanstående mail."

Vad som orsakatde kritiska kommentarernapå facebookvar en artikel pågt.se. Den handlade omturerna kring hur prefekt och dekan fick sina poster på fakulteten, där tidningen berättadeatt prefekten anställde sin egen chef, dekanen, som i sin tur ska ha gett prefekten en löneförhöjning.

Artikel delades den 4 december på en Facebook-sidanRädda språken vid Göteborgs universitet, med rubriken "Det här handlar om de två personer som låg bakom språkdöden vid GU".Under den delade artikeln återfinns kommentarer med utryck som Vänskapskorruption, kort och gott!", "Beklämmande" och "Motbjudande".

Den 23 december skrevprefekten Christina Thomsen Thörnqvist ett mejl till sin kollega, prefektenvid den institution vars medarbetare delat länken:

"Så länge inläggen ligger kvar, utgör de en risk för arbetsmiljön och är till skada för den som utsätts. Jag hoppas på din förståelse och din hjälp när det gäller att ta upp detta med de /.../ anställda som varit aktiva i tråden så att inläggen tas bort." skriver hon.

ANNONS

Institutionens prefekt svarar att han varit i kontakt med aktuella personer och att han muntligt blivit informerad om att vissa inlägg tagits bort och sedan tillägger han:

"Men om det är så att någonting fortfarande ligger ute som du uppfattar som ett övertramp, så är jag tacksam om du kan meddela mig vad det handlar om och vem som har gjort det (gärna i citat och med namn på avsändare), så att jag har något att agera på. Så snart jag har denna information tar jag förnyad kontakt med vederbörande."

Den 27 december svarade Christina Thomsen Thörnqvistigen:

"Samtliga inlägg som jag hänvisade till på lunchen ligger såvitt jag kan se kvar. De ligger alla i den tråd som XX startade vid nedanstående tidpunkt och tas ursprungsinlägget bort av XX torde övriga inlägg följa med".

Den medarbetare som delade länken har vägrat att avpublicera den från Facebook-sidan och svarar så här i ett mejl.

- Det är allvarligt att en prefekt försöker göra påtryckningar på en annan på detta sätt och skrämma till tystnad. Det om något är ett arbetsmiljöproblem, skriver medarbetaren.

Magnus Zetterholm, vid stiftelsen ARW som bevakar akademikers rättigheter och står bakom anmälan till JKvälkomnar JK:s beslut.

ANNONS

- Det beskedet hälsar vi med tillfredställelse även om det var väntat. Vi skulle också önska att JK var lika nogrann när det gäller andra former av inskräkningar av yttrandefriheten, som exempelvis repressalieåtgärder som maskeras som arbetsmiljöproblem, säger han.

Två olika skyddsombud vid Humanistiska fakulteten har under våren anmält institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori,FLoV,samtinstitutionen för språk och litteraturer,SPL,till Arbetsmiljöverket.

Vid inspektionen uppmärksammade Arbetsmiljöverket följande brister i arbetsmiljön:

"Personal vid båda institutionerna upplever brister i den psykosociala arbetsmiljön. Den ansträngda situationen har lett till att personal har utvecklat stressymptom, så som oro, olust, koncentrations- och sömnsvårigheter. I några fall har det även lett till sjukskrivningar.Åtgärder på fakultetsnivå har vidtagits för att bearbeta situationen, men önskat resultat har inte uppnåtts."

Ett av skyddsombuden poängterar att anmälan gäller fakultetsledningen på Humanistiska fakulteten

Universitetsledningen ska presentera en handlingsplan senast den 5 juli, annars riskerar myndigheten vite.

Vidare är Thomsen Thörnqvist föremål för utredning vid GU efter att universitetets internrevisor bedömt att hon uppsåtligen anställt fyra personer i strid mot anställningsförordningen.

ANNONS