Grönt ljus för sprutbytesprogram

Kommunstyrelsen i Göteborg har enats om att införa sprutbytesprogram. Liberalen Helene Odenjung som länge drivit frågan ser beslutet som viktigt för folkhälsan.

ANNONS
|

– Det beräknas finnas 1400 sprutnarkomaner i Västra Götalandsregionen, och många av dem bor i Göteborg, säger Helene Odenjung.

Argumenten för sprutbytesprogram är att de minskar risken för spridning av sjukdomar som hiv och Hepatit B. Dessutom ska sprutbytesprogrammen kunna fungera som en första kontakt med vård och rehabilitering, för en samhällsgrupp som annars står långt ifrån detta.

– Världshälsoorganisationen, Smittskyddsinstitutet och socialstyrelsen – många förespråkar sprutbytesprogram, säger Helene Odenjung.


    Helene Odenjung (L)Kommunalråd
Helene Odenjung (L)Kommunalråd

I Göteborg har frågan om narkomaner ska ges tillgång till rena sprutor länge varit omstridd. År 2013 la Liberalerna fram en motion om att införa sprutbyten, men förslaget mötte motstånd från de rödgröna. Socialdemokraternas Marina Johansson som argumenterade emot förslaget menade att det inte finns bevis för att programmen minskar människors tendens att dela sprutor.

ANNONS

Hösten 2015 la regeringen fram ett förslag på att landstingen ensamma skulle få besluta om sprutbytesprogrammen. I förra veckan skickades förslaget på remiss till lagrådet. Förlorar Göteborgs kommun makten över beslutet kommer programmen att genomföras, eftersom Västra Götalandsregionen är för sprutbyten.

Läget har fått förslagets motståndare att ändra åsikt. Marina Johansson säger att det nu är viktigt att kommunstyrelsen samarbetar med regionen för att utveckla programmet på bästa möjliga sätt.

– För oss är det viktigt att programmet fungerar som en lots vidare till vård och behandling, säger hon.

De rödgrönrosa vill fokusera särskilt på att arbeta mot missbruk där barn drabbas. Dessutom hoppas de att mottagningarna ska bidra till närmare kontakt mellan kommun och sjukvård.

– Det finns stora glapp i missbruksvården som vi vill täppa till, säger Marina Johansson.

Nu ska beslutet röstas igenom officiellt i kommunstyrelsen. Därefter kommer social resursförvaltning att börja förbereda programmen tillsammans med Västra Götalandsregionen. Hur mottagningarna kommer att se ut är inte bestämt än, men troligt är att de kommer att likna de som redan finns i Stockholm och Malmö. Helene Odenjung är glad att se processen dra igång.

– Vi har sprutmissbrukare i Göteborg. De ska inte stigmatiseras, säger hon.

ANNONS
ANNONS