Foto: Claudio Bresciani / TT kod
Foto: Claudio Bresciani / TT kod Bild: Claudio Bresciani/TT

GP/Sifo: Väljarflykt från S – SD samlar på sig starkt stöd inför valet

Socialdemokraternas asylutspel har inte gynnat opinionsstödet. I stället tappar man väljare till Moderaterna och Sverigedemokraterna, visar GP/Sifos väljarbarometer.
– Man frågar sig vem som har den bästa politiken i invandringsfrågan? Då går man kanske till originalen, säger GP:s valexpert Jonas Hinnfors.

ANNONS

GP/Sifos väljarbarometer för maj visar på att dödläget i opinionen är över. I stället kan man nu se rörelser mellan de tre största partierna.

Det handlar om ett tapp för Socialdemokraterna med 3.2 procentenheter – väljarna flyr framförallt till Moderaterna och Sverigedemokraterna.

– Det intressanta är att vi inte ser en ökad övergång till Vänsterpartiet sett till det som har hänt i S migrationspolitik, konstaterar Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.

LÄS MER:Socialdemokraternas försök att locka SD-väljare ett fiasko

Resultatet är att Socialdemokraterna har den tredje lägsta noteringen någonsin i en mätning av Sifo, och att Sverigedemokraterna har den näst högsta genom tiderna.

Den senare har ökat med 3.9 procentenheter och hade i dag fått 18.7 procent av väljarstödet.

ANNONS

Socialdemokraternas har under april lättat på reglerna, så att unga ensamkommande kan stanna kvar i landet. Samtidigt har man gjort utspel om att skärpa reglerna för asyl.

– Man måste ju vara trovärdig i frågorna, det är ingen som tvivlar på att SD vill ha en strängare invandring, men det är inte lika självklart med S, förklarar Toivo Sjörén.

Han menar att Sverigedemokraterna har gynnats utav fokuset på invandring, men också den pågående debatten om böneutrop.

De väljare som nu lämnar Socialdemokraterna för Sverigedemokraterna är främst kvinnor, medan de som går till Moderaterna i största utsträckning är män.

Centerpartiet tappar – många går till Moderaterna

Ett annat parti som tappar är Centerpartiet, med drygt 1.6 procentenheter, strax ovanför felmarginalen.

– Det är en signifikant nedgång, och här är det många väljare som går tillbaka till M, som i sin tur tappar till SD, konstaterar Toivo Sjörén.

Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet, menar att Socialdemokraternas tapp kan förklaras med att man den senaste månaden försökt bilda opinion i frågor som ligger närmare andra partier.

– S-väljarna frågar sig vem har den bästa politiken i dessa frågor? SD och M går längre än S i de här frågorna, även om skillnaden inte är särskilt stor. Då kanske man känner att det är bättre att gå till originalen, säger han.

ANNONS

Statsvetaren: S står inför en utmaning

Han menar att Socialdemokraterna står inför en "utmaning" när det kommer till opinionsbildningen.

– Man hamnar mellan två alternativ. Man är strikt, men inte tillräckligt för att ta väljare från M och SD. Och blir man för strikt kan man inte locka de andra väljarna från V, MP, C och L, förklarar han och fortsätter:

– Man har sedan en tid bestämt sig för att den traditionella socialdemokratiska välfärdsstaten är svår att kombinera med en hög nivå av invandring, skälen bakom kan alltså mycket väl hittas i socialdemokratisk ideologi, samtidigt hamnar förslagen mycket nära det som är SD:s och M:s planhalva.

Det förändrade fokuset kan i sin tur ha gynnat Sverigedemokraterna, och det har man kunna se över en lång tid.

– Vad gäller SD är det uppenbart att övriga partier nu under lång tid har försökt ta sig in på SD:s planhalva. Även om det inte är entydigt pekar forskningen på att en sådan strategi är riskabel då den snarare kan hjälpa ”originalpartiet” – i det här fallet SD – att få legitimitet för sina frågor och extra draghjälp såtillvida att de frågorna inte hamnar i skymundan, säger han.

FAKTA: GP/Sifo

GP/Sifos väljarbarometer för maj har gjorts under perioden 7 maj till och med 17 maj.

Frågan som ställts är "Vilket parti skulle du rösta på riksdagsvalet om det var val i dag?".

Det handlar om 8 259 intervjuer varav 90 procent är gjorda över telefon och 10 procent är panelintervjuer.

Förändringar som nämns i texten är statistiskt säkerställda.

ANNONS