Göteborgspolitikerna: "Statens ansvar"

Göteborgs politiker vill att de asylsökande ungdomarna ska kunna stanna i kommunen, men att staten ska stå för kostnaden. – Det är väldigt tydligt att det är statens ansvar, säger nämndens ordförande Marina Johansson (S).

ANNONS
|

Det är ett stort problem att asylsökande ungdomar som rotat sig i Göteborg ofta tvingas flytta långt när de skrivs upp i ålder eller fyller 18, tycker Marina Johansson. Hon vill se att Migrationsverket öppnar fler boenden i Göteborgsområdet, så att ungdomarna ska kunna gå kvar i skolan och behålla sina nätverk. Men att låta alla ungdomar bo kvar på HBV-hem eller i familjehem tills asylprocessen är över, som vissa kommuner valt att göra, är inte aktuellt i Göteborg.

– Det är ett majoritetsbeslut i kommunstyrelsen, att inte bevilja fortsatt bistånd till hela gruppen.

Vad tycker du om det?

ANNONS

– Det här är jättesvåra frågor. Vi ser att det är många som mår dåligt. Samtidigt är statens riktning väldigt tydlig om att kostnaderna för gruppen ska minska, säger Marina Johansson.

Hon betonar att socialtjänsten gör individuella bedömningar och att ungdomar som mår mycket dåligt kan få stöd för att kunna stanna i kommunen.

Tillfälligt bidrag från staten

I juni fattade regeringen och Vänsterpartiet ett beslut om att ge kommunerna ett bidrag på 195 miljoner kronor, för att ungdomarna som fyllt 18 ska kunna bo kvar tills de fått sitt asylbesked. För Göteborgs del handlar det om 10,8 miljoner kronor. Marina Johansson välkomnar bidraget, och säger att kommunen har påbörjat diskussioner om hur pengarna ska kunna fördelas.

Kristina Bergman Alme (L), 2:e vice ordförande i social resursnämnd, säger att bidraget inte kommer att räcka för att låta alla ungdomar stanna i Göteborg.

– Det är viktigt att det som är statens ansvar, det ska staten betala för. Sveriges kommuner och landsting gör bedömningen att bidraget som regeringen väljer att lägga fram kommer att täcka ungefär fyra procent av kostnaderna, säger hon.

Vill gärna samarbeta med ideella organisationer

Politikerna välkomnar de ideella organisationernas arbete. Kommunens fältgrupp som möter ensamkommande ungdomar har under året kunnat hänvisa dem till Stadsmissionen, som bland annat hjälpt ungdomarna med juridiska frågor. I början av augusti kom ett Göteborgsförslag från en privatperson om att kommunen ska teckna ett avtal om boenden för ungdomarna med frivilligorganisationen AGAPE. Marina Johansson säger att kommunstyrelsen kommer att ta upp frågan om hur de 10,8 miljonerna från staten ska förvaltas i slutet av augusti.

ANNONS

– Vi socialdemokrater vill att social resursnämnd fördelar de tillfälliga statliga pengarna till ideella organisationer och egna verksamheter som riktar sig till ensamkommande, säger hon.

ANNONS