Göteborgskylan kan ha fått coronaviruset att spridas längre

Det har varit ett par ovanligt kalla vinterveckor i Göteborg. Samtidigt ökar smittspridningen av covid-19 igen. Det kan finnas ett samband enligt Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare.