Göteborgsk charm fick stopp på ”kronprinsen”

Även anno 2019 rullade kungavagnen mot Vasabron i närvaro av väntande undersåtar, liksom då när bron var helt ny. 1907 hade dock kronprinsen alldeles för bråttom till ett annat uppdrag. Vem skulle nu få klippa bandet med den gyllene saxen?

ANNONS
|

Folket strömmade till och fyllde den breddade och starkare bron som ska hålla i minst hundra år till, lovade en av ”herrar direktörerna”, Göteborgs stads trafikdirektör Stefan Eglinger, iförd stråhatt för att smälta in i den tidstypiska miljön som skådespelare, musiker och sångare och andra skapade.

För här skulle historien skrivas om och rättas till.

När Vasabron var helt ny var det kronprinsen, som senare under 1907 skulle bli Gustaf V, som inte invigde bron. I Göteborgs-Postens notis den 19 september som rapporterade om händelsen finns inte ett spår av ohöviskhet:

Stängerna drogos nu åt sidan och så rullade en vagn, i hvilken kronprinsen och landshöfdingen frih. Lagerbring sutto, fram öfver brons körbana. Vagnen stannade icke på bron och några särskilda öppningsceremonier förekommo icke. Om ett ögonblick rullade vagnen på den nya gatan genom Kungsparken, likaledes dittills afstängd för trafik, upp emot Vasaplatsen, och så var denna nya trafikled öppnad för allmänt bruk.”

ANNONS

Kronprinsen var känd som partyprisse och hade egen festvåning i stan. Kanske var han på väg dit. Eller till invigningen av högskolan. Kanske var han helt enkelt inte en man med stora åthävor. Helt klart gillade han inte pompa och ståt och var först med att avstå från kröning och det gjorde han med hänvisning till att ceremonin inte föreskrevs i grundlagen.

Fakta om Vasabron

• Byggdes 1906-1907.

• Ritades av arkitekten Yngve Rasmussen, göteborgare som även står bakom ritningen till Vasakyrkan.

• En av Sveriges bäst bevarade broar i jugendstil och en av Göteborgs paradbroar.

• Är en fast balkbro av järn i två spann.

• 18 meter bred och ”segelfri” höjd på 2,1 meter.

• Har förändrats och förstärkts flera gånger tidigare för att klara den tunga trafiken av bland annat spårvagnar.

• Öppnades för trafik den 15 juli 2019 efter att ha ersatts med en starkare konstruktion, men spårvagnar kommer att rulla över bron först igen den19 augusti i samband med Västtrafiks tidtabellsskifte.

Källa: Göteborgs stad

Nu skulle kronprinsen trots allt få en förnyad chans att åtminstone hedra en av Göteborgs paradbroar med ett litet klipp. Folket som fylkades kring spektaklet med en doft från det förrförra sekelskiftet fick ändå ta i lite för att få honom att ta reson.

Lock och pock

Blomsterflickan Eliza hade gått från sitt stånd på Grönsakstorget för att med lock och pock få den kungliga hästvagnen att vända. Den stod redan med mularna i riktning mot Vasaplatsen och då var Wienerkapellet redan på plats och sångare och kör hade installerat sig på podierna.

Kronprinsen tycktes ändå trilskas därborta i sin sorti från Kungsparken.

Ur GP den 19 september 1907.
Ur GP den 19 september 1907.

Med Elizas göteborgska envetenhet, charm och ett och annat skämt samt undersåtarnas skallande ”stanna, stanna, stanna” lyckades de tillsammans få hans kungliga höghet att ge besked om att vända droskan.

Folkets jubel!

Kronprinsen spatserade snart med Eliza vid sin sida på trottoaren som var avgränsad med blågula band och tog sedan herrar direktörerna i hand på andra sidan om Vallgraven. ”Äntligen, låt invigningen börja”, sa Eliza, och ”det är riktigt härligt att ha kronprinsen här eftersom han inte var här 1907.”

ANNONS

Vattenstaden Göteborg

Så höll Göteborgs stads trafikdirektör Stefan Eglinger sitt tal om Göteborg som vattenstad. Att den är byggd med sina kanaler, både de som är nedgrävda och de syns i dag, att vi försörjt oss utifrån våra vattenvägar, men också att det varit ett medel att hålla fienden på andra sidan. Som med Vallgraven.

– När hotet inte var så stort byggdes broar och broar är viktiga i dag för en levande innerstad, anspelade han på nutidens handelsdebatt.

Kronprinsen hade då tagit sig upp på scenen och fick snart den officiella frågan av trafiknämndens ordförande Toni Orsulic:

– Jag förstår att kronprinsen hade bråttom då 1907 och erbjuder därför ers höghet att inviga bron denna gång.

Kronprinsen svarade med en kunglig högtidlig nick.

Hans kungliga höghet gick så ner från podiet med herrar direktörerna, mot bandet som skulle klippas.

Och så skedde det, efter gemensam nedräkning, med ett snitt av den guldglänsande saxen, som förevisades för allmänheten efteråt.

Historiskt skämtlynne

Naturligtvis skulle den historiska händelsen förevigas av hovfotografen Aron Jonason, utnämnd till detta av kronprinsens far Oscar II. Jonason är även känd som Göteborgsvitsens fader. Det var när han använde magnesiumblixt på kungens segelfartyg som det berömda snabbtänkta replikskiftet sägs ha utspelat sig:

ANNONS

– Det var väldigt vad Jonason blixtrar mycket, sa kungen.

– Ja, blixtrar den ene så åskar den andre! replikerade Jonason.

Publiken hängde med på det historiska skämtet.

En av åskådarna var Lisa Jinton som gärna hade tagit på sig en tidstypisk dräkt om hon haft tillgång till en sådan.

– Det var ett trevligt initiativ med en historisk återblick även om jag skulle tro att jag redan visste det mesta, sa hon efteråt.

Lisa Jinton i publiken skulle ha bytt mot tidstypisk dräkt om hon haft möjlighet.
Lisa Jinton i publiken skulle ha bytt mot tidstypisk dräkt om hon haft möjlighet. Bild: PER WAHLBERG

Lisa Jinton arbetar som guide, oftast med bussar med turister från kryssningsfartygen, och har saknat bron som förbindelse i staden.

– Nu ska jag göra färdigt poängpromenaden som har pinsamt svåra frågor.

Folket gör den till en paradbro

Anette Sundqvist som gjorde rollen som Eliza var nöjd med att ha skrivit om historien:

– Det är något magiskt när folk vill vara en del av spelet. Ingen sa nej när jag bjöd upp till dans.

Isabel Lagos från Historieverket höll ett vakande öga på den historiska iscensättningens scenarior, där också publiken som undersåtar fick vara med i återinvigningen av Vasabron.
Isabel Lagos från Historieverket höll ett vakande öga på den historiska iscensättningens scenarior, där också publiken som undersåtar fick vara med i återinvigningen av Vasabron. Bild: PER WAHLBERG

Samtidigt lämnade den kungliga hästvagnen området och Isobel Lagos från Historieverket som varit ett öga utifrån kunde andas ut:

– Allt rullade på och det var roligt att så många ville komma och ”spela” med oss. Jag blir nästan rörd av att folk velat ge liv åt bron, får en koppling till den och gör den till sin paradbro.

ANNONS

Dagens tronföljare

För den frågvise: jo, kronprinsessan och prins Daniel hade fått en inbjudan, vilket bekräftats per mejl av hovstaternas informationsavdelning. Kronprinsessparet hade dock inte möjlighet att närvara på grund av privata åtaganden. Informationssekreterare Johan Tegel skrev i sitt svar: ” Kronprinsessan och Prinsen, som ofta besöker Göteborg, ser dock fram emot att se den nya Vasabron över Vallgraven vid kommande besök i staden.”

Bakom, i spelet och på invigningen

Kronprins Gustaf: Fredrik Samuelsson

Hovfotograf Aron: Johan Carlberg

Blomsterflickan Eliza: Anette Sundqvist

Clownen Esmeralda: Betty Öst

Jonglören: Douglas Magnusson

Tio statister från Artilleriavdelningen i Göteborg som folket, polis och militär.

Stråkkvartett: Max Wulfsson (violin), Thomas Lindström (violin), Jill Johansson (viola) och Mats Lindberg (cello).

Solister: Helené Johansson (sopran) och Mats Persson (baryton) även här kallad ”sångfågeln”.

Kör: Elisabeth Grimberg (sopran), Lena Andersson (alt), Bernt-Åke Frazze Fransson (tenor) och Thomas Lindström (bas).

Musiker och sångare även här kallade ”Wienerkapellet”, supergruppen från Wien anno 1907.

Konceptet ”Tillsammans skriver vi om historien”: Isabel Lagos och Anette Sundqvist från Historieverket (konstnärliga projektledare) tillsammans med Elin Asplind, projektledare på trafikkontoret.

Med som producent även Historieverkets Sven Hagnell.

Maskör var Adam Högblom. Kostymansvarig var Anette Sundqvist. Kusken var Inger Tegemyr Sköldén.

Talare: Göteborgs stads trafikdirektör Stefan Eglinger och ordföranden i trafiknämnden Toni Orsulic (Herrarna direktörer i spelet).

Notisen i GP

I Göteborgs-Posten 1907 löd rubriken ”Vasabron öppnad för trafik” och i texten går det inte att spåra någon ohövisk kommentar om hur invigningen gick till. Så här löd hela texten:

”Arbetet med Vasabron har under de senaste dagarna forcerats för att i går kunna tagas i anspråk för sitt ändamål. I går på morgonen låg också bron afröjd, nygrusad och krattad och man hade blott ett par smådetaljer af dekorativ art att komplettera. Bron hölls emellertid afstängd till dess kronprinsen på väg från residenset till Högskolan skulle passera bron, och därmed öppna den för trafik. Strax för kl. half 2 anlände det kungliga ekipaget. Stängerna drogos nu åt sidan och så rullade en vagn, i hvilken kronprinsen och landshöfdingen frih. Lagerbring sutto, fram öfver brons körbana. Vagnen stannade icke på bron och några särskilda öppningsceremonier förekommo icke. Om ett ögonblick rullade vagnen på den nya gatan genom Kungsparken, likaledes dittills afstängd för trafik, upp emot Vasaplatsen, och så var denna nya trafikled öppnad för allmänt bruk.” (Eventuella språkliga misstag är autentiska.)

ANNONS