Göteborgs universitet är näst sämst i klassen på utsläpp

Statliga myndigheter har ökat sina utsläpp från tjänsteresor med 13 procent jämfört med året innan. Bland de tio myndigheter som släpper ut mest koldioxid finns sex universitet, och Göteborgs är näst sämst i klassen.