Göteborgs stads coronasiffror stämmer inte

Göteborgs äldreboenden har fler smittade av det nya coronaviruset än vad kommunens statistik säger. Nu kan GP avslöja att konstaterat smittade inte räknats med i den officiella statistiken. Utöver det finns ett flertal misstänkt smittade som inte testats – och som dött utan att ha fått någon diagnos.
– Hur vi än gör så kommer vi att ha ett stort mörkertal, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog.