Göteborgs stad krävs på miljonbelopp – efter påstådd vanvård av barnhemsbarn

Sex personer har yrkat på skadestånd av Göteborgs stad för bristande tillsyn under placering på barnhem och familjehem. Totalt handlar det om drygt 2,2 miljoner kronor. Kommunen bestrider kraven.
– Det här är toppen av ett isberg. Vi företräder 100-tals klienter och riktar liknande krav mot kommuner runtom i Sverige, säger advokat Monica Crusner. Totalt handlar det om skadestånd på tresiffriga miljonbelopp.